Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami

Kategoria projektów: Projekty UE

Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego(…) Opis projektu Celem projektu jest utworzenie w województwie śląskim Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych, w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Modernizacja i doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz prace budowlane planowane w posiadanych zasobach placówki (oddziały szpitala, poradnie, pracownia hodowli komórek i tkanek in vitro) oraz utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej (ZMN) pozwolą stworzyć warunki dla świadczenia usług o najwyższej ...

Ochrona pracownika w ochronie zdrowia

Opis projektu Celem głównym projektu jest stworzenie bezpiecznych dla zdrowia stanowisk pracy dla 30 (14 K i 16 M) pracowników CLO, w tym dla 9 pracowników w wieku 50+, poprzez zapewnienie ...