Centrum Leczenia Oparzeń

Kontakt

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

Adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Wejście główne od ulicy Zygmunta Krasińskiego
NIP: 6431005873
REGON: 272165010
Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Pozycja GPS: 50.30504°N, 19.02953°E

Kontakt z mediami:
  w sprawach medycznych
    lek. Przemysław Strzelec, tel. 32 73 57 444
  w sprawach niemedycznych (media, wizerunek, PR)
    Wojciech Smętek, tel. 32 73 57 543.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy że:
Administratorem Danych Osobowych jest:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 2, tel. (32) 735 76 00
dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@clo.com.pl

ADRESY E-MAIL
Kancelaria kancelaria@clo.com.pl
Dział Koordynujący ds. Medycznych medyczny@clo.com.pl
Dział ds. Pracowniczych kadry@clo.com.pl
Dział Zamówień Publicznych przetargi@clo.com.pl
Biuro Dyrektora clo@clo.com.pl

Książka teleadresowa