Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
zdjęcie smart city - koncept technologiczny

eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Tytuł projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”

logotypu programu regionalnego Ue

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa w CLO dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia. Rozwój e-usług będzie zgodny z wymaganiami stawianymi przez CSIOZ, a ich głównymi beneficjentami będą pacjenci diagnozowani lub leczeni w placówce oraz personel medyczny pracujący w szpitalu.

Wdrożone e-usługi będą odpowiedzią na realne potrzeby zgłaszane przez personel medyczny oraz pacjentów. W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność e-usług publicznych, wzrośnie liczba osób korzystających z usług i zasobów udostępnianych on-line oraz w znaczny sposób poprawi się dostępność do elektronicznych danych medycznych.

Celem projektu jest poprawa w CLO dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia. Rozwój e-usług będzie zgodny z wymaganiami stawianymi przez CSIOZ, a ich głównymi beneficjentami będą pacjenci diagnozowani lub leczeni w placówce oraz personel medyczny pracujący w szpitalu. Wdrożone e-usługi będą odpowiedzią na realne potrzeby zgłaszane przez personel medyczny oraz pacjentów. W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność e-usług publicznych, wzrośnie liczba osób korzystających z usług i zasobów udostępnianych on-line oraz w znaczny sposób poprawi się dostępność do elektronicznych danych medycznych.

Wnioskodawca

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Okres realizacji

2019-05-09 - 2023-07-31

Wartość całkowita

4 436 727,54 zł

Koszty kwalifikowane

4 436 727,54 zł

Dofinansowanie

3 771 218,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich

3 771 218,41 zł

Zadanie uzyskało dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Dołączone pliki