Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
instytut leczenia ran przewklekłych clo

Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego(…)

Tytuł projektu: „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich””

logotypu programu regionalnego Ue

Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie w województwie śląskim Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych, w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Modernizacja i doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz prace budowlane planowane w posiadanych zasobach placówki (oddziały szpitala, poradnie, pracownia hodowli komórek i tkanek in vitro) oraz utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej (ZMN) pozwolą stworzyć warunki dla świadczenia usług o najwyższej jakości, a kadrze medycznej dadzą unikalne możliwości rozwojowe.

Przedsięwzięcie pozwoli na szeroką współpracę CLO ze szpitalami, AOS, POZ, co w efekcie wpłynie na zwiększenie dostępu do kompleksowej diagnostyki i skutecznych innowacyjnych metod terapii dla pacjentów z raną przewlekłą. Objęcie roli koordynatora przez CLO będzie wyznacznikiem skuteczności prowadzonych działań.

Wnioskodawca

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Okres realizacji

2017-03-17 - 2021-12-31

Wartość całkowita

24 822 524,69 zł

Koszty kwalifikowane

24 822 524,69 zł

Dofinansowanie

21 089 145,49 zł

Wkład Funduszy Europejskich

21 089 145,49 zł

Dołączone pliki