Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
Nowoczesne terapie

Medycyna Nuklearna

Medycyna nuklearna – stanowi dział medycyny, wykorzystujący w badaniach diagnostycznych oraz terapii izotopy promieniotwórcze. Izotopy te są najczęściej łączone ze swoistymi farmaceutykami lub związkami chemicznymi, tworząc radiofarmaceutyki, w niektórych przypadkach stosuje się również bezpośrednio podawanie samych radioizotopów. Substancje te biorą udział w procesach metabolicznych organizmu, pozwalając na ich śledzenie, a także, wykorzystując większe aktywności – na leczenie niektórych chorób. Najistotniejsze jest prawidłowe dobranie radiofarmaceutyku/radioizotopu tak, by właściwie wykorzystać interesujący lekarza proces metaboliczny, który ma być wykorzystany do diagnostyki i leczenia konkretnych jednostek chorobowych.

 

Scrolluj by zobaczyć więcej
NOWOCZESNE TERAPIE - MEDYCYNA NUKLEARNA

Opis terapii

Radiofarmaceutyki podawane są najczęściej drogą dożylną, w niektórych przypadkach podaje się je również drogą doustną, wziewną lub bezpośrednio do konkretnej okolicy ciała. Medycyna nuklearna dzieli się na dwa działy: - diagnostyczny, w którym radiofarmaceutyki wykorzystuje się do wykonania badań, mających na celu obrazowanie konkretnego procesu metabolicznego, - terapeutyczny, w którym radiofarmaceutyki są wykorzystywane do leczenia, najczęściej dotyczy to chorób nowotworowych, w niektórych przypadkach także i innych chorób. W niektórych chorobach medycyna nuklearna pozwala wykryć i rozpoznać problem we wcześniejszej fazie niż tradycyjne metody diagnostyczne.

NOWOCZESNE TERAPIE - MEDYCYNA NUKLEARNA

Cechy Medycyny Nuklearnej

Scyntygrafia – to metoda obrazowania w medycynie nuklearnej, służąca zarówno do wykonywania badań diagnostycznych, jak i obrazowania prowadzonej przy użyciu radiofarmaceutyków terapii. Wykonywana jest przy użyciu gamma-kamery – urządzenia, które dokonuje zebrania promieniowania emitowanego przez radiofarmaceutyk, by następnie po przetworzeniu przez system komputerowy przedstawić wynik w postaci graficznej, nadającej się do analizy zarówno jakościowej, jak i ilościowej. Podany pacjentowi preparat emituje promieniowanie gamma, którego rozkład w ciele jest związany z obrazowanym procesem metabolicznym – promieniowanie to jest następnie poddawane detekcji przez gamma-kamerę, a uzyskane obrazy poddawane dalszej obróbce.
Scyntygrafia wykonywana jest przede wszystkim w dwóch technikach:
-2D – w którym głowice urządzenia umieszczone nad ciałem pacjenta w pozycji nieruchomej dokonują akwizycji promieniowania, dając obraz planarny (płaski),
-3D (SPECT) – w którym głowice (najczęściej dwie, umieszczone po przeciwnych stronach ciała pacjenta) poruszają się wokół niego, dokonując akwizycji szeregu obrazów planarnych, by następnie dzięki obróbce komputerowej uzyskać z nich obraz przestrzenny (trójwymiarowy)

Jesteśmy po to, aby dać Ci nadzieję, zdrowie i sprawność.
NOWOCZESNE TERAPIE - MEDYCYNA NUKLEARNA

Stosowanie

Najczęstsze zastosowania medycyny nuklearnej a) W diagnostyce - scyntygrafia kośćca (diagnostyka przerzutów nowotworowych i stanów zapalnych kości) - scyntygrafia tarczycy (diagnostyka czynności tarczycy i guzków nadczynnych) - scyntygrafia serca (spoczynkowa i wysiłkowa w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca) - scyntygrafia płuc (perfuzyjna i wentylacyjna, najczęściej w diagnostyce zatorowości płucnej) - scyntygrafia nerek (statyczna i dynamiczna, dla oceny czynności i budowy nerek) - scyntygrafia przytarczyc (dla lokalizacji obecności gruczolaków przytarczyc) - scyntygrafia przewodu pokarmowego (diagnostyka uchyłka Meckela, lokalizacja krwawienia) - scyntygrafia węzła wartownika (przed leczeniem operacyjnym nowotworów piersi i czerniaków) b) W terapii - terapia raka tarczycy - terapia nadczynności tarczycy - terapia guzów neuroendokrynnych - terapia guzów chromochłonnych - terapia bolesnych przerzutów do kośćca - terapia zapaleń maziówki (radiosynowektomia) Oczywiście podane wyżej przykłady to tylko najczęściej stosowane i nie wyczerpują one znacznie szerszego wachlarza zastosowań.

Dodatkowe informacje

pdf
Opisy badań Zakładu Medycyny Nuklearnej
Pobierz
pdf
Zasady kierowania na badania scyntygraficzne
Pobierz
Jesteśmy po to, aby dać Ci nadzieję, zdrowie i sprawność.
NOWOCZESNE TERAPIE - MEDYCYNA NUKLEARNA

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego w Centrum Leczenia Oparzeń na zdrowie ludzi i na środowisko

W Centrum Leczenia Oparzeń działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki medycznej pacjentów. W Centrum Leczenia Oparzeń stosowane są zamknięte oraz otwarte źródła promieniotwórcze oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w Zakładzie Medycyny Nuklearnej oraz wykonywane są badania z zakresu rentgenodiagnostyki. Miejsca, gdzie do wykonania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące oznakowane są jako Tereny Nadzorowane lub Kontrolowane i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Na tych terenach przebywać mogą jedynie pracownicy zakładu oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym. Podczas wykonywania procedur z zakresu medycyny nuklearnej powstają odpady promieniotwórcze (stałe i ciekłe), z którymi postępowanie przebiega zgodnie przepisami prawa. Odpady promieniotwórcze nie stanowią zagrożenia, zarówno dla ludności, jak i dla środowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska podlegają one ścisłej kontroli i usuwane gdy nie są już promieniotwórcze.

Zdjęcie wejścia do szpitala od strony izby przyjęć

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Wejście główne od ulicy Zygmunta Krasińskiego

Zobacz trasę dojazdu
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Biuro Dyrektora:

Sekretariat, tel. 32 735 76 00

Sekretariat Medyczny:

Sekretariat, tel. 32 735 74 44, tel. 32 735 76 16

Kontakt w sprawach medycznych:

lek. Przemysław Strzelec, tel. 32 735 74 43

Kontakt w sprawach medialnych:

Wojciech Smętek tel. 32 735 75 43

 

Zobacz więcej