Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
Nowoczesne terapie

Medycyna Nuklearna

Medycyna nuklearna – stanowi dział medycyny, wykorzystujący w badaniach diagnostycznych oraz terapii izotopy promieniotwórcze. Izotopy te są najczęściej łączone ze swoistymi farmaceutykami lub związkami chemicznymi, tworząc radiofarmaceutyki, w niektórych przypadkach stosuje się również bezpośrednio podawanie samych radioizotopów. Substancje te biorą udział w procesach metabolicznych organizmu, pozwalając na ich śledzenie, a także, wykorzystując większe aktywności – na leczenie niektórych chorób. Najistotniejsze jest prawidłowe dobranie radiofarmaceutyku/radioizotopu tak, by właściwie wykorzystać interesujący lekarza proces metaboliczny, który ma być wykorzystany do diagnostyki i leczenia konkretnych jednostek chorobowych.

 

Scrolluj by zobaczyć więcej
NOWOCZESNE TERAPIE - MEDYCYNA NUKLEARNA

Opis terapii

Radiofarmaceutyki podawane są najczęściej drogą dożylną, w niektórych przypadkach podaje się je również drogą doustną, wziewną lub bezpośrednio do konkretnej okolicy ciała. Medycyna nuklearna dzieli się na dwa działy: - diagnostyczny, w którym radiofarmaceutyki wykorzystuje się do wykonania badań, mających na celu obrazowanie konkretnego procesu metabolicznego, - terapeutyczny, w którym radiofarmaceutyki są wykorzystywane do leczenia, najczęściej dotyczy to chorób nowotworowych, w niektórych przypadkach także i innych chorób. W niektórych chorobach medycyna nuklearna pozwala wykryć i rozpoznać problem we wcześniejszej fazie niż tradycyjne metody diagnostyczne.

NOWOCZESNE TERAPIE - MEDYCYNA NUKLEARNA

Cechy Medycyny Nuklearnej

Scyntygrafia – to metoda obrazowania w medycynie nuklearnej, służąca zarówno do wykonywania badań diagnostycznych, jak i obrazowania prowadzonej przy użyciu radiofarmaceutyków terapii. Wykonywana jest przy użyciu gamma-kamery – urządzenia, które dokonuje zebrania promieniowania emitowanego przez radiofarmaceutyk, by następnie po przetworzeniu przez system komputerowy przedstawić wynik w postaci graficznej, nadającej się do analizy zarówno jakościowej, jak i ilościowej. Podany pacjentowi preparat emituje promieniowanie gamma, którego rozkład w ciele jest związany z obrazowanym procesem metabolicznym – promieniowanie to jest następnie poddawane detekcji przez gamma-kamerę, a uzyskane obrazy poddawane dalszej obróbce.
Scyntygrafia wykonywana jest przede wszystkim w dwóch technikach:
-2D – w którym głowice urządzenia umieszczone nad ciałem pacjenta w pozycji nieruchomej dokonują akwizycji promieniowania, dając obraz planarny (płaski),
-3D (SPECT) – w którym głowice (najczęściej dwie, umieszczone po przeciwnych stronach ciała pacjenta) poruszają się wokół niego, dokonując akwizycji szeregu obrazów planarnych, by następnie dzięki obróbce komputerowej uzyskać z nich obraz przestrzenny (trójwymiarowy)

Jesteśmy po to, aby dać Ci nadzieję, zdrowie i sprawność.
NOWOCZESNE TERAPIE - MEDYCYNA NUKLEARNA

Stosowanie

Najczęstsze zastosowania medycyny nuklearnej a) W diagnostyce - scyntygrafia kośćca (diagnostyka przerzutów nowotworowych i stanów zapalnych kości) - scyntygrafia tarczycy (diagnostyka czynności tarczycy i guzków nadczynnych) - scyntygrafia serca (spoczynkowa i wysiłkowa w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca) - scyntygrafia płuc (perfuzyjna i wentylacyjna, najczęściej w diagnostyce zatorowości płucnej) - scyntygrafia nerek (statyczna i dynamiczna, dla oceny czynności i budowy nerek) - scyntygrafia przytarczyc (dla lokalizacji obecności gruczolaków przytarczyc) - scyntygrafia przewodu pokarmowego (diagnostyka uchyłka Meckela, lokalizacja krwawienia) - scyntygrafia węzła wartownika (przed leczeniem operacyjnym nowotworów piersi i czerniaków) b) W terapii - terapia raka tarczycy - terapia nadczynności tarczycy - terapia guzów neuroendokrynnych - terapia guzów chromochłonnych - terapia bolesnych przerzutów do kośćca - terapia zapaleń maziówki (radiosynowektomia) Oczywiście podane wyżej przykłady to tylko najczęściej stosowane i nie wyczerpują one znacznie szerszego wachlarza zastosowań.

Zdjęcie wejścia do szpitala od strony izby przyjęć

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Wejście główne od ulicy Zygmunta Krasińskiego

Zobacz trasę dojazdu
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Biuro Dyrektora:

Sekretariat, tel. 32 735 76 00

Sekretariat Medyczny:

Sekretariat, tel. 32 735 74 44, tel. 32 735 76 16

Kontakt w sprawach medycznych:

lek. Przemysław Strzelec, tel. 32 735 74 43

Kontakt w sprawach medialnych:

Wojciech Smętek, tel. 32 735 75 43

 

Zobacz więcej