Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami

„Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap I”

Tytuł projektu: „Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap I”

Opis projektu

Celem inwestycji podejmowanej przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (zwanego dalej CLO) jest poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację gospodarki energią elektryczną i cieplną w kompleksie budynków CLO.

Inwestycja podzielona została na dwa etapy i obejmuje swoim zakresem 5 z 6 budynków Centrum (A, B, C, E, F). W pierwszym etapie, objętym wnioskiem, planowane jest wykonanie robót (prace budowlane, instalacyjne, elektryczne i automatyka): termomodernizacja segmentów, wymiana źródeł ciepła, wymiana rurociągów cieplnych i obiektowych węzłów cieplnych w segmentach, wymiana zasilania w ciepłą wodę użytkową, zabudowa dodatkowego źródła chłodu, wymiana oświetlenia w segmentach oraz podłączenie segmentów do centralnego systemu sterowania i monitoringu Szpitala. W etapie drugim (nieobjętym wnioskiem) zakłada się dodatkowo montaż modułu kogeneracyjnego w kotłowni głównej.

Realizacja projektu odbędzie się w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wnioskodawca

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Okres realizacji

2019-10-01 - 2023-09-30

Wartość całkowita

6 400 833,14 zł

Koszty kwalifikowane

6 400 833,14 zł

Dofinansowanie

5 440 707,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich

5 440 707,88 zł

Dołączone pliki