Centrum Leczenia Oparzeń

PLANY POSTĘPOWAŃ i REGULAMIN

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2021 ROK

wersja

nr 10

archiwum

nr 1÷9

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK
Z PODZIAŁEM NA KWARTAŁY

pdfico


PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019 ROK
Z PODZIAŁEM NA KWARTAŁY

pdfico

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł
pdfico