Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami

Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ DLA PAKIETÓW 1-4, 6 ORAZ JEDNORAZOWA DOSTAWA DLA PAKIETU 5 [CLO/ZP/13/2024] -zmiana-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ LABORATORYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH [CLO/ZP/12/2024] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [CLO/ZP/14/2024] -zmiana 2-

Czytaj całość

CYKLICZNE ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH Z WDROŻENIEM RADIOWEGO SYSTEMU DO IDENTYFIKACJI ASORTYMENTU, ZAŁADUNEK, ROZŁADUNEK I TRANSPORT BIELIZNY [CLO/ZP/15/2024]

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [CLO/ZP/11/2024] -zmiana-

Czytaj całość

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZACJI CLO [CLO/ZP/08/2024] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA JEDNORAZOWEGO MATERIAŁU MEDYCZNEGO [CLO/ZP/09/2024] -zmiana 2-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I ANTYSEPTYCZNYCH [CLO/ZP/07/2024] -zmiana 2-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [CLO/ZP/05/2024] -unieważnienie P1,3,4,5,7,8,9,10-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA SPRZEDAŻ I DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [CLO/ZP/06/2024] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [CLO/ZP/04/2024] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI [CLO/ZP/02/2024] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [CLO/ZP/03/2024] -unieważnienie-

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUG DLA CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W ZAKRESIE TRANSPORTU PACJENTÓW SPECJALISTYCZNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU SANITARNEGO [CLO/ZP/01/2024] -zmiana-

Czytaj całość

PRZEPROWADZENIE JEDNORAZOWEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I SERWISU SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM [CLO/ZP/50/2023] -zmiana 2-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WRAZ Z URUCHOMIENIEM I PRZESZKOLENIEM PERSONELU [CLO/ZP/51/2023] -zmiana-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA SPRZEDAŻ I DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [CLO/ZP/46/2023]

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ MEDYCZNEJ WIELORAZOWEJ [CLO/ZP/49/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [CLO/ZP/48/2023] -zmiana 2-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH [CLO/ZP/47/2023] -zmiana-

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, ZAŁADUNKU, TRANSPORTU, ROZŁADUNKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH ORAZ O KODZIE 16 03 06 [CLO/ZP/43/2023] -zmiana-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA SPRZEDAŻ I DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [CLO/ZP/45/2023] -zmiana-

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW (ŚWIADCZENIE USŁUGI ZAKUPÓW, A W TYM ŻYWNOŚCI, PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW) [CLO/ZP/38/2023] -zmiana-

Czytaj całość

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH [CLO/ZP/40/2023] -zmiana-

Czytaj całość

USŁUGA WYKONANIA JEDNORAZOWEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W CELU OKREŚLENIA STANU TECHNICZNEGO ORAZ STOPNIA ZUŻYCIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU [CLO/ZP/39/2023] -unieważnienie P2-

Czytaj całość

USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO WYKONYWANA POJAZDAMI SPECJALISTYCZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO DO PRZEWOZU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW [CLO/ZP/44/2023] -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I TESTÓW DO STERYLIZACJI [CLO/ZP/42/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH [CLO/ZP/41/2023]UE -zmiana-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WRAZ Z URUCHOMIENIEM I PRZESZKOLENIEM PERSONELU [CLO/ZP/36/2023] -zmiana 3-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH [CLO/ZP/37/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH [CLO/ZP/32/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [CLO/ZP/35/2023]

Czytaj całość

WYKONANIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA DOT. PRZEBUDOWY NA POTRZEBY RELOKACJI ODDZIAŁU REHABILITACJI W CLO [CLO/ZP/22/2023] -zmiana 2-

Czytaj całość

USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO WYKONYWANA POJAZDAMI SPECJALISTYCZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO DO PRZEWOZU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW [CLO/ZP/34/2023] -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH [CLO/ZP/31/2023]-zmiana- -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [CLO/ZP/33/2023] -zmiana-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [CLO/ZP/30/2023]

Czytaj całość

USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO WYKONYWANA POJAZDAMI SPECJALISTYCZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO DO PRZEWOZU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW [CLO/ZP/25/2023] -unieważnienie-

Czytaj całość

TRANSPORT SANITARNY MATERIAŁU TKANKOWEGO SAMOCHODAMI SPEŁNIAJĄCYMI WARUNKI DLA WYKONYWANIA TRANSPORTU BIOLOGICZNEGO [CLO/ZP/29/2023] -zmiana-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [CLO/ZP/28/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [CLO/ZP/27/2023] -zmiana 2-

Czytaj całość

ANALIZA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ [CLO/ZP/26/2023]

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [CLO/ZP/23/2023]

Czytaj całość

IMPLANT CHIRURGICZNY [CLO/ZP/24/2023]

Czytaj całość

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH [CLO/ZP/21/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [CLO/ZP/20/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA ZINTEGROWANEGO, LICENCJONOWANEGO SYSTEMU KOPII ZAPASOWYCH WRAZ Z FUNKCJONALNOŚCIĄ ODMIEJSCOWIENIA KOPII ZAPASOWEJ [CLO/ZP/19/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA ODZIEŻY I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [CLO/ZP/17/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH [CLO/ZP/15/2023]UE -zmiana 2-

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH ORAZ WDROŻENIE RADIOWEGO SYSTEMU DO IDENTYFIKACJI ASORTYMENTU – SYSTEMU RFID UHF LUB RÓWNOWAŻNEGO, ZAŁADUNEK ROZŁADUNEK I TRANSPORT BIELIZNY [CLO/ZP/18/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [CLO/ZP/09/2023]UE -zmiana 2-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [CLO/ZP/13/2023]UE -zmiana-

Czytaj całość

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH [CLO/ZP/14/2023] -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH [CLO/ZP/11/2023] -zmiana 2-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [CLO/ZP/10/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA OBUWIA I ODZIEŻY ROBOCZEJ MEDYCZNEJ [CLO/ZP/12/2023]

Czytaj całość

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH [CLO/ZP/08/2023] -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH MEDYCZNYCH [CLO/ZP/07/2023] -zmiana-

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUG DLA CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W ZAKRESIE TRANSPORTU PACJENTÓW SPECJALISTYCZNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU SANITARNEGO [CLO/ZP/05/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [CLO/ZP/04/2023]

Czytaj całość

DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH, TECHNICZNYCH, SUCHEGO LODU ORAZ NAJEM BUTLI I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY WRAZ Z TRANSPORTEM [CLO/ZP/03/2023] -zmiana-

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA W POSTACI FIZYCZNEGO ZABEZPIECZENIA BUDYNKU SZPITALA CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ WRAZ Z BUDYNKAMI ZAPLECZA ORAZ OCHRONĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO [CLO/ZP/01/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SPRZEDAŻ, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STACJONARNEGO APARATU RTG WRAZ Z WYKONANIEM W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH [CLO/ZP/83/2022]UE -zmiana- -informacja-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH [CLO/ZP/77/2022] -zmiana-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA SPRZEDAŻ I DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [CLO/ZP/81/2022] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [CLO/ZP/82/2022] -zmiana 2-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY TESTÓW DO STERYLIZACJI [CLO/ZP/71/2022]

Czytaj całość

PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I SERWISU SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 WRAZ Z OSPRZĘTEM [CLO/ZP/80/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [CLO/ZP/76/2022]UE

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, ZAŁADUNKU, TRANSPORTU, ROZŁADUNKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH [CLO/ZP/78/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [CLO/ZP/70/2022] -zmiana-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA POJEMNIKÓW NA PRÓBKI BIOLOGICZNE [CLO/ZP/74/2022]

Czytaj całość

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO EKSPERYMENT MEDYCZNY [CLO/ZP/75/2022] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [CLO/ZP/73/2022] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH [CLO/ZP/68/2022] -zmiana-

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW [CLO/ZP/67/2022] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [CLO/ZP/72/2022] -zmiana-

Czytaj całość

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO EKSPERYMENT MEDYCZNY [CLO/ZP/65/2022] -unieważnienie-

Czytaj całość

USŁUGA STAŁEGO UTRZYMANIA W RUCHU INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS PRODUKOWANYCH PRZEZ KIEBACK&PETER [CLO/ZP/69/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY OBŁOŻENIA MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO [CLO/ZP/66/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I TESTÓW DO STERYLIZACJI [CLO/ZP/62/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC OCHRONNYCH [CLO/ZP/64/2022] -zmiana 2-

Czytaj całość

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [CLO/ZP/59/2022] -zmiana-

Czytaj całość

SPRZEDAŻ, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STACJONARNEGO APARATU RTG WRAZ Z WYKONANIEM W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH [CLO/ZP/54/2022]UE -zmiana 2- -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [CLO/ZP/58/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻENIA MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO [CLO/ZP/57/2022] -zmiana-

Czytaj całość

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH [CLO/ZP/52/2022]UE -zmiana 3-

Czytaj całość

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [CLO/ZP/56/2022] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [CLO/ZP/55/2022] -zmiana-

Czytaj całość

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [CLO/ZP/51/2022]

Czytaj całość

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [CLO/ZP/50/2022]

Czytaj całość

ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [CLO/ZP/46/2022]

Czytaj całość

ANALIZA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ [CLO/ZP/48/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH [CLO/ZP/44/2022] -zmiana-

Czytaj całość

MATERIAŁY DO STERYLIZACJI [CLO/ZP/47/2022]

Czytaj całość

IMPLANT CHIRURGICZNY [CLO/ZP/43/2022] -zmiana-

Czytaj całość

DOSTAWA BRAMKI OPROGRAMOWANIA SERWERA KOMUNIKACYJNEGO ECAREMED (BOSK) [CLO/ZP/40/2022]UE

Czytaj całość

DOSTAWA SYSTEMU DO PRZECIWDZIAŁANIA BÓLOWI ORAZ KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ Z PACJENTEM [CLO/ZP/42/2022]UE

Czytaj całość

DOSTAWA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW SIECI KOMPUTEROWEJ [CLO/ZP/39/2022] -zmiana-

Czytaj całość

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE CLO [CLO/ZP/41/2022]

Czytaj całość

USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO MATERIAŁU TKANKOWEGO SAMOCHODAMI SPEŁNIAJĄCYMI WARUNKI DLA WYKONYWANIA TRANSPORTU BIOLOGICZNEGO [CLO/ZP/38/2022] -zmiana-

Czytaj całość

USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO SPECJALISTYCZNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU SANITARNEGO TYPU „S”, „P” I „T” [CLO/ZP/34/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻENIA JEDNORAZOWEGO [CLO/ZP/31/2022] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ZESTAWÓW DO SPORZĄDZANIA PREPARATU RADIOFARMACEUTYCZNEGO POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ ZAMAWIAJĄCEGO [CLO/ZP/36/2022] -zmiana-

Czytaj całość

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE CLO [CLO/ZP/35/2022] -zmiana-

Czytaj całość

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO [CLO/ZP/28/2022] -zmiana 2-

Czytaj całość

USŁUGA TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW [CLO/ZP/32/2022] -zmiana 8–informacja-

Czytaj całość

ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [CLO/ZP/33/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY GENERATORA RADIONUKLIDU TC-99M ORAZ ZESTAWÓW DO SPORZĄDZANIA PREPARATU RADIOFARMACEUTYCZNEGO DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ ZAMAWIAJĄCEGO [CLO/ZP/29/2022] -zmiana-

Czytaj całość

ODZIEŻ MEDYCZNA – STERYLNY KOMBINEZON WRAZ Z KAPTUREM I SKARPETAMI [CLO/ZP/30/2022]

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH [CLO/ZP/26/2022] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH [CLO/ZP/23/2022]UE -zmiana 2-

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [CLO/ZP/24/2022]UE -zmiana-

Czytaj całość

WYPOSAŻENIE RADIOLOGICZNE [CLO/ZP/25/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC OCHRONNYCH [CLO/ZP/20/2022]

Czytaj całość

DOSTAWY GAZÓW, GAZÓW MEDYCZNYCH, TECHNICZNYCH, SUCHEGO LODU ORAZ NAJEM BUTLI [CLO/ZP/22/2022]

Czytaj całość

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [CLO/ZP/21/2022]

Czytaj całość

WYPOSAŻENIE RADIOLOGICZNE [CLO/ZP/19/2022] – ZMIANA

Czytaj całość

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE [CLO/ZP/14/2022] – ZMIANA NR 2

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [CLO/ZP/15/2022]

Czytaj całość

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [CLO/ZP/16/2022] – ZMIANA

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO [CLO/ZP/13/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [CLO/ZP/05/2022(UE)]

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO WRAZ Z NAJMEM ZBIORNIKA [CLO/ZP/07/2022] – ZMIANA

Czytaj całość

SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [CLO/ZP/04/2022]

Czytaj całość

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH [CLO/ZP/02/2022(UE)] – ZMIANA NR 2

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA W POSTACI FIZYCZNEGO ZABEZPIECZENIA BUDYNKU SZPITALA CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ WRAZ Z BUDYNKAMI ZAPLECZA ORAZ OCHRONĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO [CLO/ZP/03/2022]

Czytaj całość

DOSTAWA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW SIECI KOMPUTEROWEJ [54/21UE] – ZMIANA NR 2

Czytaj całość

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE PRZED 1 STYCZNIA 2022 R.

Czytaj całość