Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami

Zamówienia nie objęte stosowaniem Ustawy PZP

ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO [22/DTT/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH [23/IT/2022]

Czytaj całość

PRZEGLĄD TECHNICZNY STERYLIZATORÓW (2 PRZEGLĄDY KAŻDEGO URZĄDZENIA) [21/DTT/2022]

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ, SERWISU, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ REALIZACJI DROBNYCH NAPRAW I USUWANIE AWARII KOTŁOWNI GAZOWYCH [20/DTT/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH [19/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH [18/DIET/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH [16/IT/2022] – UNIEWAŻNIENIE

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I SUKCESYWNE DOSTAWY TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [12/APT/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI [15/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH [14/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY WORKÓW SANITARNYCH [11/ZUCZ/2022] – UNIEWAŻNIENIE

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH [13/DTZ/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI [08/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI, SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO [07/DTT/2022]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I SUKCESYWNE DOSTAWY NACZYŃ JEDNORAZOWYCH EKOLOGICZNYCH [03/DIET/2022] – ZMIANA, UNIEWAŻNIENIE

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [04/APT/2022] – ZMIANA

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I SUKCESYWNE DOSTAWY TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [09/APT/2022] – UNIEWAŻNIENIE

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I PAPIERU TOALETOWEGO [01/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH [06/DTZ/2022]

Czytaj całość

JEDNORAZOWE STAPLERY SKÓRNE [05/NP/2022]

Czytaj całość

NICI I SZWY CHIRURGICZNE [02/APT/2022]

Czytaj całość

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE PRZED 1 STYCZNIA 2022 R.

Czytaj całość