Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami

Zamówienia nie objęte stosowaniem Ustawy PZP

WYKONANIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO WYKONYWANYCH POJAZDAMI SPECJALISTYCZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO DO PRZEWOZU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW [35/GWK/2023]

Czytaj całość

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH DERMATOMÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM (2 pakiety) [33/DTT/2023]

Czytaj całość

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH DERMATOMÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM (2 pakiety) [32/DTT/2023] -unieważnienie-

Czytaj całość

DOSTAWA WIELORAZOWYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH ORAZ KONTENERÓW CHIRURGICZNYCH [31/NP/2023]

Czytaj całość

DOSTAWA WIELORAZOWYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH ORAZ KONTENERÓW CHIRURGICZNYCH [29/NP/2023] -zmiana- -unieważnienie-

Czytaj całość

NAJEM 15 SZTUK WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA OKRES 24 MIESIĘCY [30/IT/2023] -zmiana-

Czytaj całość

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH [28/NP/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH [27/IT/2023] -zmiana-

Czytaj całość

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH [24/NP/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I PAPIERU TOALETOWEGO [26/ZUCZ/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW MYJĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH, KONSERWUJĄCYCH [25/ZUCZ/2023]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA NOŚNIKÓW DANYCH [23/IT/2023]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA NOŚNIKÓW DANYCH [22/IT/2023]

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z WYKAZEM UWZGLĘDNIAJĄCYM ICH LOKALIZACJĘ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA DŹWIGOWEGO [21/DTT/2023] -zmiana-

Czytaj całość

WYKONANIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW [20/DTT/2023]

Czytaj całość

WYKONANIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH STERYLIZATORÓW [17/DTT/2023] -zmiana- -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY ŚRODKÓW MYJĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH, KONSERWUJĄCYCH [02/ZUCZ/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [18/APT/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY PŁYNÓW I WYROBÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [16/OAIT/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA NOŚNIKÓW DANYCH [14/IT/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY PAPIERU TOALETOWEGO [15/ZUCZ/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY PŁYNÓW I WYROBÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [11/OAIT/2023] -zmiana 2-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH [12/DTZ/2023]

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH WIELORAZOWYCH [13/NP/2023]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA 5 LETNICH LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE DLA 200 STANOWISK [09/IT/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I PAPIERU TOALETOWEGO [10/ZUCZ/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [06/APT/2023] -zmiana- -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY NACZYŃ JEDNORAZOWYCH [08/DIET/2023]

Czytaj całość

JEDNORAZOWA DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH WIELORAZOWYCH I JEDNORAZOWYCH [07/NP/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY NICI I SZWÓW CHIRURGICZNYCH [05/APT/2023] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY JEDNORAZOWYCH STAPLERÓW SKÓRNYCH [04/APT/2023]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY NACZYŃ JEDNORAZOWYCH [03/DIET/2023] -zmiana- -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY PAPIERU KSERO [01/DTZ/2023]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWY FOLII ZABIEGOWEJ W GRUPIE ZAMÓWIENIOWEJ: WORKI SANITARNE [35/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWY ŚRODKÓW MYJĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH, KONSERWUJĄCYCH [29/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH STACJI UZDATNIANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA NA POTRZEBY KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 ORAZ PRZESZKOLENIE PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO [34/DTT/2022] -zmiana-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY WORKÓW SANITARNYCH [33/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH STACJI UZDATNIANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA NA POTRZEBY KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 ORAZ PRZESZKOLENIE PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO [31/DTT/2022] -unieważnienie-

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI [28/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH [30/IT/2022] -zmiana-

Czytaj całość

NAJEM POLEASINGOWYCH WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH [27/IT/2022]

Czytaj całość

JEDNORAZOWA SPRZEDAŻ I DOSTAWA LICENCJI NA DOSTĘP DO SYSTEMU PODGLĄDU BADAŃ OBRAZOWYCH [26/IT/2022] -zmiana-

Czytaj całość

JEDNORAZOWA SPRZEDAŻ I DOSTAWA 24 MIESIĘCZNEJ LICENCJI DOSTĘPOWEJ DO OPROGRAMOWANIA REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO [25/IT/2022]

Czytaj całość

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO) ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2021 R. (DZ.U. Z 2031, POZ. 2454) W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO, DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI RTG” [24/DTT/2022]

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO [22/DTT/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH [23/IT/2022]

Czytaj całość

PRZEGLĄD TECHNICZNY STERYLIZATORÓW (2 PRZEGLĄDY KAŻDEGO URZĄDZENIA) [21/DTT/2022]

Czytaj całość

ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ, SERWISU, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ REALIZACJI DROBNYCH NAPRAW I USUWANIE AWARII KOTŁOWNI GAZOWYCH [20/DTT/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA WORKÓW SANITARNYCH [19/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH [18/DIET/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH [16/IT/2022] – UNIEWAŻNIENIE

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I SUKCESYWNE DOSTAWY TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [12/APT/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI [15/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH [14/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY WORKÓW SANITARNYCH [11/ZUCZ/2022] – UNIEWAŻNIENIE

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH [13/DTZ/2022]

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI [08/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI, SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIE KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO [07/DTT/2022]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH [10/DTZ/2022]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I SUKCESYWNE DOSTAWY NACZYŃ JEDNORAZOWYCH EKOLOGICZNYCH [03/DIET/2022] – ZMIANA, UNIEWAŻNIENIE

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [04/APT/2022]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I SUKCESYWNE DOSTAWY TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH [09/APT/2022] – UNIEWAŻNIENIE

Czytaj całość

SUKCESYWNA SPRZEDAŻ I DOSTAWY RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I PAPIERU TOALETOWEGO [01/ZUCZ/2022]

Czytaj całość

SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH [06/DTZ/2022]

Czytaj całość

JEDNORAZOWE STAPLERY SKÓRNE [05/NP/2022]

Czytaj całość

NICI I SZWY CHIRURGICZNE [02/APT/2022]

Czytaj całość

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE PRZED 1 STYCZNIA 2022 R.

Czytaj całość