Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami

Ochrona pracownika w ochronie zdrowia

Tytuł projektu: Ochrona pracownika w ochronie zdrowia

Opis projektu

Celem głównym projektu jest stworzenie bezpiecznych dla zdrowia stanowisk pracy dla 30 (14 K i 16 M) pracowników CLO, w tym dla 9 pracowników w wieku 50+, poprzez zapewnienie ergonomicznego, bezpiecznego, nowatorskiego sprzętu i wyposażenia oraz kształtowanie prozdrowotnych zachowań i podniesienie świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych wynikających z obecnych w procesie pracy obciążeń szczególnie w kontekście zaburzeń funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego.

Celem projektu jest również wsparcie dla pracodawcy, które pozwoli poszerzyć jego wiedzę na temat występowania w środowisku pracy zatrudnionych czynników ryzyka negatywnie wpływających na ich zdrowie, w tym skutków zdrowotnych w postaci chorób układu ruchu oraz pozwoli na wskazanie narzędzi oraz innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą minimalizować te ryzyka.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępu do profilaktyki i prewencji ułatwiającej pracownikowi pozostanie w zatrudnieniu.

Wnioskodawca

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Okres realizacji

2023-03-01 - 2023-09-22

Wartość całkowita

121 400,00 zł

Koszty kwalifikowane

121 400,00 zł

Dofinansowanie

103 190,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

103 190,00 zł

Dołączone pliki
pdf
Zarzadzenie-27-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-8.3.2
Pobierz
pdf
Zarzadzenie-27-zalacznik_formularz
Pobierz
pdf
Zarzadzenie-27-zalacznik_regulamin
Pobierz