Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
zdjecie pacjenta z nogą w opatrunku

Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki

Tytuł projektu: Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki”

logotypu programu regionalnego Ue - EFS

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz zapobieganie hospitalizacji pacjentów obciążonych raną przewlekłą przez wzmocnienie roli Podstawowej Opieki Zdrowotnej w procesie diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Programem zostanie objętych 52 pacjentów (32 kobiet i 20 mężczyzn) z ograniczoną sprawnością, obciążonych trudno gojącą się raną, których udział w życiu społecznym i rodzinnym jest zaburzony oraz ich opiekunowie.

W ramach projektu realizowana będzie kompleksowa diagnostyka i usługi środowiskowe lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta i psychologa oraz edukacja pacjenta, rodziny i środowiska. Wprowadzenie e-konsultacji poprawi dostęp do usług specjalisty, a szkolenia i warsztaty dla kadr POZ pozwolą na skuteczne leczenie i profilaktykę.

Wnioskodawca

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Partner

Centrum Medyczne SANTE CLINIC Sp. z o.o. Sp. k.
al. Wolności 6
41-219 Sosnowiec

Okres realizacji

2017-08-01 - 2019-07-31

Wartość całkowita

840 280,00 zł

Koszty kwalifikowane

840 280,00 zł

Dofinansowanie

781 460,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich

714 238,00 zł

Dołączone pliki