Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
Działalność naukowa

Działalność naukowa

Laboratoria naukowe są komórkami organizacyjnymi, których celem jest prowadzenie badań naukowych własnych i projektowych oraz prac rozwojowych oraz planowanie kierunków rozwoju CLO opartego na bazie EBM (Evidence Based Medicine, medycynie opartej na faktach/dowodach). Badania prowadzone w laboratoriach naukowych dotykają problemu leczenia oparzeń i ran przewlekłych na wielu poziomach – poczynając od sprawdzania właściwości cytotoksycznych biomateriałów, stanowiących potencjalne tworzywo wyjściowe do nowych opatrunków, poprzez weryfikacje skuteczności klinicznej produktów inżynierii tkankowej oraz nowych metod diagnostycznych (m.in. laserowego obrazowania perfuzji krwi opartego na technologii analizy kontrastu plamki laserowej) i leczniczych (demarkacja martwicy z użyciem metody enzymatycznej). Podejmowana jest również tematyka prewencji oparzeń i nawrotów owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej.

Scrolluj by zobaczyć więcej
NAUKA I OSIĄGNIĘCIA - działalność naukowa

Publikacje naukowe

Thermal imaging and planimetry evaluation of the results of chronic wounds treatment with hyperbaric oxygen therapy

Zobacz

Allogeneic vs. Autologous Skin Grafts in the Therapy of Patients with Burn Injuries: A Restrospective, Open-label Clinical Study with Pair Matching

Zobacz

Does the transplantation of keratinocytes really reduce the risk of death? Survival analysis of patients hospitalized at the Dr Stanisław Sakiel Centre for Burns Treatment in 2008-2015

Zobacz
NAUKA I OSIĄGNIĘCIA - DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Informacje dla Partnerów

Laboratoria naukowe działają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej ora normą PN-EN ISO/IEC 17025 pt. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i będą się ubiegać w tym zakresie o akredytację. Badania cytotoksyczności wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009E, natomiast genotoksyczności i rakotwórczości zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-3:2014-12E.

NAUKA I OSIĄGNIĘCIA - działalność naukowa

Realizowane projekty i badania

Pionierski projekt badawczy EWMA

Zobacz więcej
Zdjęcie wejścia do szpitala od strony izby przyjęć

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Wejście główne od ulicy Zygmunta Krasińskiego

Zobacz trasę dojazdu
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Biuro Dyrektora:

Sekretariat, tel. 32 735 76 00

Sekretariat Medyczny:

Sekretariat, tel. 32 735 74 44, tel. 32 735 76 16

Kontakt w sprawach medycznych:

lek. Przemysław Strzelec, tel. 32 735 74 43

Kontakt w sprawach medialnych:

Wojciech Smętek tel. 32 735 75 43

 

Zobacz więcej