Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
zdjęcie lekarza w czasie operacji

Poprawa dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą

logotypu programu regionalnego Ue - EFS

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie efektywności leczenia tych pacjentów przez wzmocnienie roli POZ w procesie diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Programem objęci zostaną uczestnicy/pacjenci (58 osób) obciążeni trudno gojącą się raną i zagrożeni wykluczeniem społecznym. W ramach projektu uczestnicy uzyskają zwiększony dostęp do diagnostyki i usług zdrowotnych świadczonych w warunkach ambulatoryjnych oraz do usług świadczonych w środowisku pacjenta (opieka pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa). Zostanie zapewnione leczenie w oparciu opatrunki specjalistyczne oraz z wykorzystaniem telemedycyny.

Wnioskodawca

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Partner

MARMEDICAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Nadbrzeżna 12
43-600 Jaworzno

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Zwycięstwa 15
42-624 Tąpkowice

 

PRO-FAMILIA-MED AGATA SMOLIŁO RYSZARD MACIEJOWSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Jaworznicka 35
43- 602 Jaworzno

 

Okres realizacji

2021-05-01 - 2022-11-30

Wartość całkowita

846 297,05 zł

Koszty kwalifikowane

846 297,05 zł

Dofinansowanie

787 056,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich

719 352,49 zł

 

Zakończenie projektu

 

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2022 r. zakończono realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2. Dostępne i efektywne działania społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

 

W ramach projektu realizowanego w okresie 01.05.2021 r. – 31.12.2022 r.

wsparciem zostało objęte: 46 osób.

 

Zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

 

Liczba miejsc oferowanych przez Beneficjenta i Partnerów po zakończeniu realizacji projektu – 10 osób.

 

Beneficjent i Partnerzy w ramach trwałości projektu, deklaruje gotowość do dalszego świadczenia usług oraz zachowania miejsc świadczenia usług zdrowotnych utworzonych w ramach projektu co najmniej do dnia 31.12.2023 r. w lokalizacji:

 

- PRO-FAMILIA-MED ul. Jaworznicka 35, 43-602 Jaworzno

- MARMEDICAM ul. Nadbrzeżna 12, 43-600 Jaworzno

Dołączone pliki