Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
Więcej niż szpital

Cennik

Cennik usług medycznych i niemedycznych świadczonych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Warunki umów oraz powyższe ceny w uzasadnionych przypadkach mogą być negocjowane na warunkach ustalonych przez Dyrektora.

Scrolluj by zobaczyć więcej
WIĘCEJ NIŻ SZPITAL - CENNIK

Rozwiń pole by sprawdzić nasze ceny

Nazwa usługi Cena netto (zł) + VAT Badanie gazometryczne 20,00 Ocena mikrokrążenia okolicy rany metodą oksymetrii przezskórnej (tpcO2) – 4 punktowa 325,00 Ocena mikrokrążenia okolicy ran metodą oksymetrii przezskórnej (tpcO2) - 6 punktowa 395,00
Nazwa usługi Cena netto (zł) + VAT Konsultacja w Poradni (porada, badania laboratoryjne, skierowanie na badania endoskopowe) 100,00 Gastroskopia diagnostyczna 280,00 Gastroskopia diagnostyczna + zabieg obliteracji krwawienia z przewodu pokarmowego 530,00 Bronchoskopia diagnostyczna 250,00 Kolonoskopia diagnostyczna 400,00 Kolonoskopia diagnostyczna + zabieg obliteracji krwawienia z przewodu pokarmowego 600,00 Badanie na Helicobacter pylori (Test ureazowy) 30,00 Badanie histopatologiczne* 50,00* cena dotyczy 1 butelki z pobranymi wycinkami. O ilości butelek niezbędnych do diagnostyki decyduje lekarz Badanie cytologiczne 50,00 Badanie mikrobiologiczne 30,00 Badanie wydzieliny w kierunku prątków gruźlicy 100,00 Konsultacja anestezjologiczna 100,00 Konsultacja anestezjologiczna wraz ze znieczuleniem anestezjologicznym 200,00 Badania laboratoryjne do znieczulenia anestezjologicznego (morfologia, elektrolity, układ krzepnięcia - czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy) 50,00 Badanie EKG 15,00
Nazwa usługi Cena netto (zł) + VAT Cytotoksyczność podstawowa (pakiet podstawowy 1) 5 999,00 Cytotoksyczność rozszerzona (pakiet podstawowy 2) 6 500,00 Pełen pakiet badań do publikacji/grantu (pakiet science) 18 500,00 Pełen pakiet badań na komórkach macierzystych (pakiet stem cel) 19 200,00 Wyceniony indywidualnie, spersonalizowany pakiet badań na dowolnej linii komórkowej (pakiet indywidualny) wycena indywidualna
Nazwa usługi Cena netto (zł) + VAT Sterylizacja parą wodną – typ pakietu [pow. w cm2] do 300 - 10,00 od 301 do 600 - 20,00 od 601 do 900 - 32,00 powyżej 900 - 50,00 Dodatkowo naliczane będą koszty: test chemiczny i biologiczny / 1 cykl: 10,00 Sterylizacja tlenkiem etylenu – typ pakietu [powierzchnia w cm2] do 300 - 12,50 od 301 do 600 - 25,00 od 601 do 900 - 40,00 powyżej 900 - 60,00 Dodatkowo naliczane będą koszty: test chemiczny i biologiczny / 1 cykl: 10,00 Sterylizacja nadtlenkiem wodoru – typ pakietu [powierzchnia w cm2] do 300 - 25,37 od 301 - 600 - 50,75 od 601 do 900 - 76,13 powyżej 900 - 101,50 Dodatkowo naliczane będą koszty: test chemiczny i biologiczny / 1 cykl: 21,17
Nazwa usługi Cena netto (zł) + VAT Koszt refundacji przygotowania skóry allogenicznej [za cm2] 8,10 Koszt refundacji przygotowania owodni ludzkiej [za cm2] 9,16 Hodowla autologiczna keratynocytów [za hodowlę] zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 37/2022 z dnia 22.09.2022 r. Hodowla autologiczna keratynocytów i fibroblastów [za hodowlę] zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 37/2022 z dnia 22.09.2022 r.
Nazwa usługi Cena netto (zł) + VAT e-konsultacja medyczna 120,00 Konsultacja lekarza specjalisty CLO w innym podmiocie leczniczym 400,00 zł + koszt dojazdu
Nazwa usługi Cena netto (zł) + VAT Dokumentacja medyczna – kserokopia albo wydruk [za stronę A4] 0,35 Dokumentacja medyczna – odpis, wyciąg [za stronę A4] 10,01 Dokumentacja medyczna – kserokopia, odpis, wyciąg na elektronicznym nośniku 2,00 Sporządzenie opinii lekarskiej na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości i towarzystw ubezpieczeniowych Zgodnie z warunkami Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: 1. określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym; 2. określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym. Opłata pocztowa (doliczana do poz. 1-4) Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub usług kurierskich
Nazwa usługi Cena netto (zł) + VAT Przy zawieraniu umowy na udzielanie świadczeń medycznych Centrum Leczenia Oparzeń pobiera stałą opłatę miesięczną z tytułu zapewnienia gotowości do świadczenia usług, która nie podlega zwrotowi i nie jest zaliczona w poczet należnego wynagrodzenia Sterylizacja 243,90 Konsultacje medyczne 300,00 Bank Tkanek 1 000,00
Nazwa usługi Cena netto (zł) + VAT Przechowywanie zwłok w chłodni [za każdą rozpoczętą dobę] 64,81 Wynajęcie sali konferencyjnej, w tym w celu realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych [za godzinę] 40,65
WIĘCEJ NIŻ SZPITAL

Oddziały i poradnie

Każdego dnia nasze wysiłki kierujemy w stronę naszych pacjentów. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest największą w kraju placówką specjalizującą się w kompleksowym leczeniu oparzeń i ran przewlekłych.

Zobacz więcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Czytaj całość

Poradnia Chirurgii Plastycznej

Czytaj całość

Pracownia Hiperbarii Tlenowej (HBO)

Czytaj całość

Pracownia Endoskopii

Czytaj całość

Oddział Chirurgii Ogólnej Odcinek I

Czytaj całość

Oddział Chirurgii Ogólnej Odcinek II

Czytaj całość

Oddział Chirurgii Plastycznej

Czytaj całość

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Czytaj całość

Oddział Rehabilitacji

Czytaj całość

Instytut Ran Przewlekłych

Czytaj całość

Izba Przyjęć z Ambulatorium

Czytaj całość
Zdjęcie wejścia do szpitala od strony izby przyjęć

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Wejście główne od ulicy Zygmunta Krasińskiego

Zobacz trasę dojazdu
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Biuro Dyrektora:

Sekretariat, tel. 32 735 76 00

Sekretariat Medyczny:

Sekretariat, tel. 32 735 74 44, tel. 32 735 76 16

Kontakt w sprawach medycznych:

lek. Przemysław Strzelec, tel. 32 735 74 43

Kontakt w sprawach medialnych:

Wojciech Smętek tel. 32 735 75 43

 

Zobacz więcej