Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
zdjęcie trzech lekarzy

Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń (…)

Tytuł projektu: „Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”

logotypu programu regionalnego Ue - EFS

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń. Działania obejmą pracowników CLO zatrudnionych na podstawie umowy o prace. W ramach projektu zostanie między innymi zakupiony sprzęt i urządzenia ograniczające fizyczny udział pracowników w wykonywanych czynnościach i poprawiający bezpieczeństwo pracy.

Przeprowadzone dla pracowników szkolenia zwiększą ich świadomość na temat zdrowotnego wpływu niekorzystnych zachowań w pracy oraz pomogą na skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom związanym z obciążeniem układu ruchu i towarzyszącym w pracy obciążeniom psychospołecznym, w tym radzeniem sobie ze stresem zawodowym.

Wnioskodawca

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Okres realizacji

2019-02-01 - 2021-01-29

Wartość całkowita

663 043,75 zł

Koszty kwalifikowane

663 043,75 zł

Dofinansowanie

583 478,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich

563 587,18 zł

Dołączone pliki