Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
zdjęcie lekarza w czasie operacji

Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion katowicki

Tytuł projektu: „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion katowicki

logotypu programu regionalnego Ue - EFS

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz zapobieganie hospitalizacji pacjentów obciążonych raną przewlekłą przez wzmocnienie roli Podstawowej Opieki Zdrowotnej w procesie diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Programem zostanie objętych 52 pacjentów (32 kobiet i 20 mężczyzn) z ograniczoną sprawnością, obciążonych trudno gojącą się raną, których udział w życiu społecznym i rodzinnym jest zaburzony oraz ich opiekunowie.

W ramach projektu realizowana będzie kompleksowa diagnostyka i usługi środowiskowe lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta i psychologa oraz edukacja pacjenta, rodziny i środowiska. Wprowadzenie e-konsultacji poprawi dostęp do usług specjalisty, a szkolenia i warsztaty dla kadr POZ pozwolą na skuteczne leczenie i profilaktykę.

Wnioskodawca

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Partner

NZLA ALFAMED Siemianowice Śląskie
ul. Olimpijska 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Okres realizacji

2017-08-01 - 2019-07-31

Wartość całkowita

820 780,00 zł

Koszty kwalifikowane

820 780,00 zł

Dofinansowanie

763 325,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich

697 663,00 zł

Dołączone pliki