Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
Nowoczesne terapie

Bank tkanek i Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek

Umożliwia leczenie pacjentów z wykorzystaniem najnowszych i najskuteczniejszych terapii z zakresu transplantologii i medycyny regeneracyjnej. Bank spełnia wymagania Ustawy Transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w tym prowadzi niezbędną dokumentację dotyczącą przygotowania autologicznych przeszczepów komórkowych, jak również allogenicznych, biostatycznych i biowitalnych przeszczepów tkankowych. Posiada pomieszczenia i urządzenia spełniające warunki wymagane ustawowo, jak również odpowiednio wykwalifikowany personel. Posiada on niezbędne do prowadzonej działalności pozwolenia  Ministra Zdrowia na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek.

Scrolluj by zobaczyć więcej
Bank Tkanek CLO
NOWOCZESNE TERAPIE - bank tkanek

Opis terapii

W Banku przygotowywane są przeszczepy komórkowe tj. keratynocyty, fibroblasty oraz komórki macierzyste pozyskiwane z owodni ludzkiej oraz przeszczepy tkankowe tj. skóra allogeniczna, ADM (Acellular Dermal Matrix) oraz szeroka gama przeszczepów na bazie biostatycznej i biowitalnej owodni ludzkiej.

NOWOCZESNE TERAPIE - bank tkanek

Cechy Banku Tkanek

Powstały w 2008 roku Bank Tkanek nieustannie rozwija i wdraża nowe terapie i produkty.

13 lat doświadczenia

Od 13 lat rozwijamy, wdrażamy i przygotowujemy przeszczepy tkankowe i komórkowe

System Jakości i standardy GMP

posiadamy System Jakości Banku Tkanek oraz spełniamy standardy GMP (Good Manufacturing Practice)

Ponad 2400 wydanych przeszczepów allogenicznych

Od początku działalności przygotowaliśmy i wydaliśmy do przeszczepu ponad 2400 przeszczepów tkankowych

Doświadczona kadra

doświadczony zespół biologów i biotechnologów

300 hodowli komórkowych

Od początku działalności przygotowaliśmy już ponad 300 hodowli komórkowych

Łączna powierzchnia przeszczepów - 2,3 mln cm 2

Od początku działalności łączna powierzchnia przygotowanych przeszczepów wyniosła ponad 2,3 mln cm2

Łączna liczba dawców - 1300

Łączna liczba dawców od początku działalności Banku wynosi ponad 1300

Jesteśmy po to, aby dać Ci nadzieję, zdrowie i sprawność
NOWOCZESNE TERAPIE - bank tkanek

Stosowanie

Przeszczepy komórkowe i tkankowe przygotowywane w Banku Tkanek stosowane są w leczeniu ran oparzeniowych, ran przewlekłych oraz chorób pęcherzowych skóry.

Hiperbaria CLO 1

Komórki naskórka - keratynocyty i fibroblasty

Metoda hodowania naskórka in vitro polega na pobraniu wycinka skóry, izolacji komórek metodą enzymatyczną, kilkutygodniowe namnożenie komórek oraz przygotowanie ostatecznego przeszczepu komórkowego do transplantacji na pacjenta.

Hiperbaria CLO 2

Komórki macierzyste izolowane z owodni ludzkiej

Metoda hodowania komórek macierzystych z owodni ludzkiej polega na pozyskaniu owodni ludzkiej, izolacji z niej komórek macierzystych metodą enzymatyczną, kilkutygodniowym namnożeniu komórek oraz przygotowaniu ostatecznego przeszczepu komórkowego do transplantacji na pacjenta.

Hiperbaria CLO 3

Allogeniczne przeszczepy skóry i ADM

Bank Tkanek przygotowuje allogeniczne przeszczepy skóry. Skóra allogenna stanowi najlepszy, aktualnie dostępny opatrunek biologiczny, który nie tylko chroni ranę przed utratą wilgoci i zakażeniami bakteryjnymi, ale także stymuluje gojenie się rany. Przeszczep allogenny w maksymalnie krótkim czasie od powstania rozległego ubytku skóry gwarantuje ustabilizowanie stanu pacjenta i pozwala na przygotowanie go do przeszczepu siatkowego skóry autogennej lub przeszczepu naskórka wyhodowanego in vitro. Dla wielu ciężko oparzonych chorych, jest to przeszczep ratujący życie. W Banku przygotowywane są również ADM (Acellular Dermal Matrix) - bezkomórkowe macierze pochodzenia dermalnego - stosowane nie tylko w leczeniu oparzeń i ran ale również w zabiegach rekonstrukcyjnych w onkologii i ginekologii.

Hiperbaria CLO 4

Biowitalne i biostatyczne przeszczepy na bazie owodni ludzkiej

Błona owodniowa jest najczęściej wykorzystywanym klinicznym przeszczepem przyczyniającym się do leczenia ran. Ludzka błona owodniowa może być przygotowana jako przeszczep biowitalny (żywy) i przeszczep biostatyczny, poddawany sterylizacji (np. radiacyjnej). Przeszczepy owodniowe posiadają właściwości chłonne i mogą zostać wykorzystane jako nośniki np. antyseptyków w leczeniu zakażonych ran.

NOWOCZESNE TERAPIE - bank tkanek

Produkty

Bank Tkanek zapewnia dostęp do odpowiednio przygotowanych przeszczepów tkankowe: allogenicznej skóry i owodni ludzkiej dla Centrum Leczenia Oparzeń, jak również innych jednostek leczących pacjentów oparzonych i z ranami przewlekłymi. Bank Tkanek wytwarza również produkty lecznicze terapii zaawansowanej – (ATMP) komórki skóry (keratynocyty i fibroblasty) oraz komórki mezenchymalne izolowane z błony owodniowej, wytwarzane w procedurze wyłączenia szpitalnego (HE-ATMP): Bank Tkanek posiada zgodę Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego.

Bank Tkanek CLO

Hodowle keratynocytów i fibroblastów

Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek przygotowuje autologiczne hodowle keratynocytów i fibroblastów. Metoda hodowania naskórka in vitro polega na pobraniu wycinka skóry, izolacji komórek metodą enzymatyczną, kilkutygodniowym namnożeniu komórek a następnie przygotowaniu ostatecznego przeszczepu komórkowego do transplantacji na pacjenta.

Bank Tkanek CLO

Hodowle komórek macierzystych pozyskiwanych z owodni ludzkiej

Ze względu na wyjątkowy potencjał regeneracyjny, mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) wykorzystywane są coraz częściej w leczeniu trudno gojących się ran. Istotą zastosowania klinicznego komórek macierzystych w oparzeniach i ranach przewlekłych jest lepsza jakość leczenia ran, wcześniejsze zamknięcie rany, akceleracja gojenia, zapobieganie powstawaniu przykurczających blizn oraz regeneracja skóry. Zastosowania komórek macierzystych przyczynia się do łagodzenia ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, a tym samym ograniczeniu powikłań infekcyjnych oraz poprawie wyników leczenia pacjentów. Ponadto, zastosowanie allogenicznych, fibroblastopodobnych MSC na rany oparzeniowe pod przeszczepem skóry zmniejsza ból po zabiegu, promuje angiogenezę i wzrost nabłonka.

Bank Tkanek CLO

Allogeniczne przeszczepy skóry i ADM

Stanowią doskonały materiał tkankowy stosowany w leczeniu pacjentów oparzonych i z ranami przewlekłymi. Uzyskany w czasie pobrania ze zwłok ludzkich materiał tkankowy, pozwala na stworzenie znacznej rezerwy allogenicznych przeszczepów skóry, przygotowywanych i przechowywanych przez Bank Tkanek CLO. W przeprowadzanym procesie konserwacji i sterylizacji radiacyjnej dochodzi do zabicia lub usunięcia z tkanek komórek i przygotowania przez naszą jednostkę „przeszczepów biostatycznych", w odróżnieniu od żywych przeszczepów unaczynionych narządów lub tkanek - „przeszczepy biowitalne”. W Banku przygotowywane są również ADM (Acellular Dermal Matrix) - bezkomórkowe macierze pochodzenia dermalnego - stosowane nie tylko w leczeniu oparzeń i ran ale również w zabiegach rekonstrukcyjnych w onkologii i ginekologii.

Bank Tkanek CLO

Biowitalne i biostatyczne przeszczepy na bazie owodni ludzkiej

Bank Tkanek, ma również możliwość przygotowania owodni pozyskanej z błon płodowych. Jest ona cienką, półprzepuszczalna tkanką, stanowiącą najbardziej wewnętrzną warstwę pęcherza płodowego. Otrzymana z łożyska wyselekcjonowanych i przebadanych dawczyń, pobierana jest przez lekarza ginekologa podczas zabiegu cesarskiego cięcia, po wyrażeniu świadomej zgody pacjentki. Badania wirusologiczne, służące do kwalifikacji pacjentki, która wyraziła świadomą zgodę to: HIV, Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, czy Kiła test swoisty. Błona owodniowa nie wykazuje ekspresji antygenów zgodności tkankowej, co umożliwia jej transplantację bez dodatkowego stosowania immunosupresji i ryzyka odrzucenia przeszczepu. Posiada ona silne właściwości antybakteryjne, co wpływa na niskie ryzyko powikłań pooperacyjnych. Błona owodniowa stanowi alternatywną metodę leczenia poważnych defektów powierzchni gałki ocznej. A co szczególnie ważne dla CLO, ma ona zastosowanie w leczeniu oparzeń skóry i owrzodzeń. Wykorzystywana jest również w zabiegach rekonstrukcyjnych (jak np. sztucznej pochwy) i innych zabiegach operacyjnych wykonywanych w obrębie głowy, szyi, jamy brzusznej i miednicy.

NOWOCZESNE TERAPIE - bank tkanek

Artykuły naukowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

Zobacz więcej
Wyróżniona publikacja

Komórki macierzyste izolowane z błony owodniowej w leczeniu oparzeń i ran przewlekłych

Czytaj całość
Wyróżniona publikacja

Pozbawiona komórek matryca otrzymana z ludzkiej skóry właściwej (ang. ACELLULAR DERMAL MATRIX, ADM)

Czytaj całość
Wyróżniona publikacja

Analiza kontrastu obrazu spekli laserowych (LASCA) jako metoda pozwalająca na ocenę ukrwienia ran oparzeniowych i przewlekłych

Czytaj całość
Zdjęcie wejścia do szpitala od strony izby przyjęć

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Wejście główne od ulicy Zygmunta Krasińskiego

Zobacz trasę dojazdu
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Biuro Dyrektora:

Sekretariat, tel. 32 735 76 00

Sekretariat Medyczny:

Sekretariat, tel. 32 735 74 44, tel. 32 735 76 16

Kontakt w sprawach medycznych:

lek. Przemysław Strzelec, tel. 32 735 74 43

Kontakt w sprawach medialnych:

Wojciech Smętek tel. 32 735 75 43

 

Zobacz więcej