Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO) ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2021 R. (DZ.U. Z 2031, POZ. 2454) W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO, DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI RTG” [24/DTT/2022]

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO)
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 września 2021 r. (Dz.U. z 2031, poz. 2454)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

dla zadania
„PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI RTG”

 

CPV:
71 24 00 00-2

Termin składania ofert:

do dnia: 20.06.2022 do godziny: 10:00
Dołączone pliki
ZAPYTANIE OFERTOWE (data ostatniej zmiany: 10.06.2022)
Zobacz
FORMULARZ OFERTOWY (data ostatniej zmiany: 10.06.2022)
Zobacz
OŚWIADCZENIE [zał. nr 2] (data ostatniej zmiany: 10.06.2022)
Zobacz
OŚWIADCZENIE [zał. nr 3] (data ostatniej zmiany: 10.06.2022)
Zobacz
KLAUZULA informacyjna z art. 13 RODO (data ostatniej zmiany: 10.06.2022)
Zobacz
PROJEKT umowy (data ostatniej zmiany: 10.06.2022)
Zobacz
INFORMACJA z otwarcia ofert (data ostatniej zmiany: 20.06.2022)
Zobacz