Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami
Więcej niż szpital

Instytut Ran Przewlekłych

Zadaniem Instytutu jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i opieka nad chorymi z ranami przewlekłymi, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu tematyki ran przewlekłych, edukacja chorych i ich rodzin oraz opiekunów.

Scrolluj by zobaczyć więcej
WIĘCEJ NIŻ SZPITAL - INSTYTUT RAN PRZEWLEKŁYCH

Personel medyczny

Instytut Ran Przewlekłych

lek. Artur Wielgórecki

Pełnomocnik Zarządzający Kontraktem

WIĘCEJ NIŻ SZPITAL - INSTYTUT RAN PRZEWLEKŁYCH

Opis oddziału

Celem działalności Zakładu Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych jest koordynacja działań związanych z opieką nad chorymi z ranami przewlekłymi, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu tematyki ran przewlekłych w środowiskach medycznych, edukacja chorych i ich rodzin oraz opiekunów.

WIĘCEJ NIŻ SZPITAL - INSTYTUT RAN PRZEWLEKŁYCH

Na oddziale leczymy:

 • Działalność naukowo- dydaktyczna obejmująca:
  a) popularyzowanie wiedzy wśród lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków medycznych na temat etiologii powstania różnego rodzaju ran, diagnostyki i metod ich nowoczesnego leczenia,
  b) wdrażanie nowoczesnych standardów leczenia ran w praktyce pielęgniarskiej,
  c) edukacja pacjentów oraz osób sprawujących opiekę nad chorym z raną przewlekłą,
  d) aktywny udział w spotkaniach, konferencjach oraz zjazdach dotyczących tematyki leczenia ran przewlekłych,
  e) opracowywanie i wdrażanie nowych programów naukowo-badawczych z zakresu ran przewlekłych,
  f) badania procesu gojenia ran przewlekłych o różnej etiologii,
 • Działalność medyczna obejmująca:
  a) ocenę i diagnostykę rany (wstępna i okresowa kontrolna w czasie terapii, końcowa po wygojeniu rany lub przed przekazaniem pacjenta do oddziału szpitalnego celem wykonania zabiegu operacyjnego),
  b) prowadzenie terapii przyczynowej o charakterze zachowawczym (np. drenaż ułożeniowy, kompresjoterapia, zabiegi fizykalne, udogodnienia itd.),
  c) prowadzenie terapii miejscowej ran (oczyszczanie dna rany, kontrola czystości mikrobiologicznej, stosowanie antyseptyków oraz opatrunków specjalistycznych) na zlecenie lekarza nadzorującego,
  d) organizacja działań związanych z przyjęciem oraz izolacją chorych z piorunującymi infekcjami skóry i tkanek miękkich,
  e) działania na rzecz usprawniania logistyki leczenia chorych z ranami przewlekłymi,
  f) przygotowanie pacjentów po zakończonej hospitalizacji do samoopieki lub rodzin do sprawowania nieprofesjonalnej opieki w warunkach domowych,
  g) opracowywanie i wdrażanie schematów diagnostyki i leczenia chorych z ranami przewlekłymi.

 

Odwiedziny pacjentów odbywają się w niedzielę i święta w godzinach 14:-16:00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 15:00-17:00.

Główny Wykonawca Kontraktu lub lekarz go reprezentujący na mocy upoważnienia w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego oraz świadczenie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w innych czasie.

Kontakt:

Sekretarka medyczna -  32 735 74 32

Zdjęcie wejścia do szpitala od strony izby przyjęć

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Wejście główne od ulicy Zygmunta Krasińskiego

Zobacz trasę dojazdu
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Biuro Dyrektora:

Sekretariat, tel. 32 735 76 00

Sekretariat Medyczny:

Sekretariat, tel. 32 735 74 44, tel. 32 735 76 16

Kontakt w sprawach medycznych:

lek. Przemysław Strzelec, tel. 32 735 74 43

Kontakt w sprawach medialnych:

Wojciech Smętek tel. 32 735 75 43

 

Zobacz więcej