Centrum Leczenia Oparzeń

Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Tytuł projektu: Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Termin realizacji: 2019-02-01 ÷ 2021-01-29

Wartość całkowita: 663 043,75 zł

Koszty kwalifikowane: 663 043,75 zł

Dofinansowanie: 583 478,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 563 587,18 zł

Wnioskodawca: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Opis Projektu: Celem projektu jest poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń. Działania obejmą pracowników CLO zatrudnionych na podstawie umowy o prace. W ramach projektu zostanie między innymi zakupiony sprzęt i urządzenia ograniczające fizyczny udział pracowników w wykonywanych czynnościach i poprawiający bezpieczeństwo pracy. Przeprowadzone dla pracowników szkolenia zwiększą ich świadomość na temat zdrowotnego wpływu niekorzystnych zachowań w pracy oraz pomogą na skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom związanym z obciążeniem układu ruchu i towarzyszącym w pracy obciążeniom psychospołecznym, w tym radzeniem sobie ze stresem zawodowym.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.