Centrum Leczenia Oparzeń

Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap II

Tytuł projektu: Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – etap II

Termin realizacji: 2020-04-01 ÷ 2022-03-31

Wartość całkowita: 2 072 220,00 zł

Koszty kwalifikowane: 2 072 220,00 zł

Dofinansowanie: 1 761 387,00 zł

Wnioskodawca: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Opis Projektu:

Projekt stanowi II etap inwestycji realizowanej przez Centrum Leczenia Oparzeń – segmenty A, B, C, D i E. W realizacji I etapu przewidziana jest oprócz wymiany stolarki zewnętrznej segm. B i C, węzłów cieplnych obiektowych w segm. C i E oraz w kotłowni głównej, rurociągów cieplnych między kotłownią a segm. C, oświetlenia w całym obiekcie, montażu punktów dystrybucji c.w.u., absorpcyjnej wytwornicy chłodu oraz centralnego systemu sterowania i monitoringu również wymiana kotłowni parowej na wodną niskotemperaturową – umożliwi to zabudowę modułu kogeneracyjnego w budynku kotłowni. Zabudowa agregatu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o nominalnych wartościach mocy elektrycznej 210 kW oraz nominalnej sprawności elektr. nie mniejszej niż 40,5% z rurociągami, niezbędną armaturą i osprzętem, w tym ścieżki gazowej z zaworami odcinającymi, filtrem gazowym i zaworem szybkozamykającym oraz dodatkowym wygłuszeniem pracy agregatu.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020