Centrum Leczenia Oparzeń

eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Tytuł projektu:
eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Termin realizacji:
2019-05-09 ÷ 2022-12-31

Wartość całkowita:
6 071 210,00 zł

Koszty kwalifikowane:
6 071 210,00 zł

Dofinansowanie:
5 160 528,50 zł

Wnioskodawca:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Opis Projektu:
Celem projektu jest poprawa w CLO dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia. Rozwój e-usług będzie zgodny z wymaganiami stawianymi przez CSIOZ, a ich głównymi beneficjentami będą pacjenci diagnozowani lub leczeni w placówce oraz personel medyczny pracujący w szpitalu.
Wdrożone e-usługi będą odpowiedzią na realne potrzeby zgłaszane przez personel medyczny oraz pacjentów.
W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność e-usług publicznych, wzrośnie liczba osób korzystających z usług i zasobów udostępnianych on-line
oraz w znaczny sposób poprawi się dostępność do elektronicznych danych medycznych.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020