Centrum Leczenia Oparzeń

PLANY POSTĘPOWAŃ i REGULAMIN

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2022 ROK

wersja

nr 1

 
zam. dn. 13.01.2022 r.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2021 ROK

wersja

nr 19

archiwum

nr 1÷18

 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK
Z PODZIAŁEM NA KWARTAŁY

pdfico


PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019 ROK
Z PODZIAŁEM NA KWARTAŁY

pdfico

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł
pdfico