Centrum Leczenia Oparzeń

PLANY POSTĘPOWAŃ i REGULAMIN

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2021 ROK

wersja

nr 4

wersja

nr 3
wersja

nr 2
wersja

nr 1

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK
Z PODZIAŁEM NA KWARTAŁY

pdfico

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł
pdfico