Szybki dostęp:
Przejdź do menu głównego Nagłówek strony
Skontaktuj się z nami

Porównanie skuteczności dostępnych metod przezpochwowego leczenia złożonych defektów statyki narządów płciowych – z użyciem materiałów syntetycznych oraz z użyciem przeszczepów pozbawionej komórek skórnej matrycy z ludzkiej skóry właściwej (ADM)

TYTUŁ PROJEKTU: Porównanie skuteczności dostępnych metod przezpochwowego leczenia złożonych defektów statyki narządów płciowych – z użyciem materiałów syntetycznych oraz z użyciem przeszczepów pozbawionej komórek skórnej matrycy z ludzkiej skóry właściwej (ADM).

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, wyłoniony w ramach Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head – edycja II, nr naboru: ABM/2023/2, numer Projektu 2023/ABM/01/00062.

DANE PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 6 260 004,63 zł

Wartość dofinansowania: 6 260 004,63 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 r. – 31.07.2029 r.

OPIS PROJEKTU:

Zaburzenia uroginekologiczne stanowią poważny problem opieki zdrowotnej, niosąc za sobą konsekwencje zarówno medyczne, jak i społeczne. Pacjentki skarżą się na dolegliwości fizyczne i psychiczne, ograniczenie funkcji seksualnych i związane z tym obniżenie jakości życia. Objawy fizyczne nie ograniczają się jedynie do objawów pochwowych (takich jak uczucie pełności w kroczu, obserwacja „ciała obcego” wysuwającego się z pochwy), ale mogą również dotyczyć układu moczowego i układu pokarmowego (np. nietrzymanie moczu, parcia naglące, uczucie niekompletnego opróżnienia pęcherza, konieczność palpacyjnego odprowadzenia wypadania w celu ułatwienia mikcji bądź defekacji, nietrzymanie stolca, uczucie niekompletnego wypróżnienia). Pacjentki często zgłaszają obniżone poczucie własnej atrakcyjności i dolegliwości bólowe podczas współżycia. Przekłada się to na częstsze zaburzenia depresyjne w tej grupie pacjentek.

Pomimo istnienia wielu metod operacyjnych, skuteczność operacji poprawiających statykę narządu rodnego jest niewystarczająca. Złożone defekty statyki narządów rodnych, dotyczące więcej niż jednego kompartmentu, wymagają najczęściej użycia materiału podporowego (syntetyczny lub biologiczny). Operacje z użyciem materiałów syntetycznych obarczone są ryzykiem skutków ubocznych, takich jak erozje pochwy, dyspareunia, zakażenia, przewlekłe dolegliwości bólowe. Pozbawiona komórek ludzka skóra właściwa (ang. Acellular Dermal Matrix ADM) jest obiecującym materiałem, który może charakteryzować się pożądaną skutecznością, ale również wysokim bezpieczeństwem. Brakuje jednak badań, które w sposób rzetelny porównywałyby wyniki wyżej wspomnianych operacji.

Celem projektu jest porównanie efektywności przezpochwowego leczenia operacyjnego złożonych defektów statyki żeńskich narządów płciowych z użyciem różnych materiałów podporowych – siatek syntetycznych oraz przeszczepów pozbawionej komórek ludzkiej skóry właściwej (ADM).

Beneficjent – Lider:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Konsorcjanci:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Katowicach Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Dołączone pliki