Centrum Leczenia Oparzeń

Przetargi

Kwiecień 2021

Marzec 2021

30 Mar - 12 Kwi DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [09/21]zmiana
26 Mar - 09 Kwi URZĄDZENIE DO DEKONTAMINACJI POMIESZCZEŃ PRZENOŚNE URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ [06/21]
16 Mar - 30 Mar SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [07/21]zmiana
10 Mar - 29 Mar SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [08/21]zmiana2
03 Mar - 07 Kwi ZAKUP KOMORY HIPERBARYCZNEJ, LASERA NISKOENERGETYCZNEGO, SYSTEMU DO POMIARY MIKROKRĄŻENIA, URZĄDZENIA DO POMIARU ABI [04/21]zmiana
02 Mar - 17 Mar MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE [05/21]zmiana2

Luty 2021

19 Lut - 05 Mar MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ [03/21]
04 Lut - 15 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [02/21]

Styczeń 2021

Grudzień 2020

30 Gru - 13 Sty WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE [56/20]
28 Gru - 07 Sty SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [57/20]
18 Gru - 30 Gru DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [53/20]
17 Gru - 28 Gru MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ, DROBNY MATERIAŁ MEDYCZNY [54/20]
10 Gru - 21 Gru ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO [52/20]zmiana
08 Gru - 18 Gru ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH. [49/20]zmiana

Listopad 2020

23 Lis - 02 Gru MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [50/20]
20 Lis - 07 Gru WYKONANIE W RAMACH PROJEKTÓW: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej dla Poddziałania: 4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej - konkurs oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, DOSTAWY URZĄDZEŃ, ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” [38/20]zmiana
18 Lis - 26 Lis ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich [51/20]
16 Lis - 26 Lis ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl. [48/20]
10 Lis - 18 Lis ŚRODKI ANTYSEPTYCZNE I DEZYNFEKCYJNE [47/20]
09 Lis - 17 Lis ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich [46/20]unieważnienie
04 Lis - 12 Lis MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [45/20]

Październik 2020

30 Paź - 09 Lis BIEŻĄCE UTRZYMANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER REALIZOWANE POPRZEZ STAŁE PRZEGLĄDY, KONSERWACJE I NAPRAWY [44/20]
22 Paź - 05 Lis SUKCESYWNE DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE [43/20]
22 Paź - 30 Paź DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [41/20]unieważnienie
21 Paź - 03 Lis KOMBINEZONY OCHRONNE Z KAPTUREM [42/20]
20 Paź - 28 Paź DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [40/20]
16 Paź - 29 Paź SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO [39/20]
13 Paź - 23 Paź ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW SPOŻYWCZYCH NIE BĘDĄCYCH ODPADAMI POKONSUMPCYJNYMI [37/20]
09 Paź - 19 Paź MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ, DROBNY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE [36/20]zmiana

Wrzesień 2020

02 Wrz - 14 Wrz WYKONANIE MODERNIZACJI, SERWISU I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 [34/20]

Sierpień 2020

26 Sie - 07 Wrz AKCESORIA I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [35/20]zmiana
14 Sie - 15 Wrz SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [33/20UE]
13 Sie - 26 Sie SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH ORAZ ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [32/20]zmiana

Lipiec 2020

22 Lip - 30 Lip SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [31/20]
21 Lip - 31 Lip DOSTAWA AKUMULATORÓW [30/20]
13 Lip - 21 Lip USŁUGI WYKONYWANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ [28/20]
10 Lip - 20 Lip AKCESORIA I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [29/20]
09 Lip - 21 Lip MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [27/20]zmiana
07 Lip - 17 Lip DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY I MATERIAŁY MEDYCZNE [25/20]

Czerwiec 2020

29 Cze - 09 Lip DZIERŻAWA ANALIZATORA WRAZ Z DOSTAWAMI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH [26/20]
24 Cze - 03 Lip IMPLANT CHIRURGICZNY - SUBSTYTUT NASKÓRKA [24/20]
15 Cze - 31 Lip ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH [22/20UE]zmiana
05 Cze - 24 Cze SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH ORAZ PODKŁADEK KORKOWYCH DO TRANSPORTOWANIA PRZESZCZEPIANEJ SKÓRY [23/20]zmiana2

Maj 2020

22 maja - 03 Cze AKCESORIA I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [17/20]
19 maja - 28 maja UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ [21/20]
13 maja - 01 Cze WYMIANA DŹWIGU TOWAROWEGO W DZIALE FARMACJI CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ [19/20]zmiana
13 maja - 16 Cze SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [20/20UE]zmiana2
06 maja - 20 maja ZAKUP APARATURY, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA BANKU TKANEK [18/20]zmiana

Kwiecień 2020

10 Kwi - 23 Kwi DOSTAWA AKUMULATORÓW ORAZ DOSTAWA AKUMULATORÓW Z WYKONANIEM PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO UPS-ów [16/20]zmiana
09 Kwi - 20 Kwi WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE [15/20]zmiana
1 2 3 4 5