Centrum Leczenia Oparzeń

Przetargi

Listopad 2019

15 Lis - 26 Lis SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [44/19]
14 Lis - 22 Lis ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl. [42/19]
14 Lis - 25 Lis MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [41/19]

Październik 2019

31 Paź - 12 Lis ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl. [40/19]unieważnienie
17 Paź - 25 Paź ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich [38/19]
17 Paź - 28 Paź DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE [39/19]

Wrzesień 2019

30 Wrz - 08 Paź ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [36/19]zmiana
26 Wrz - 04 Paź SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ [35/19]
19 Wrz - 30 Wrz SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [33/19]zmiana
16 Wrz - 21 Paź WYKONANIE W RAMACH PROJEKTÓW: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA DZIAŁANIA: 4.3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ DLA PODDZIAŁANIA: 4.3.4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ- KONKURS oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” w przypadku otrzymania dofinansowania będzie współfinansowany przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA DZIAŁANIA: 4.4.WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - Etap I i II" [34/19]unieważnienie
02 Wrz - 11 Wrz SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [31/19]

Sierpień 2019

27 Sie - 06 Wrz WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I SERWISU SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 [30/19]
19 Sie - 28 Sie OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE [29/19]
08 Sie - 20 Sie ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [28/19]zmiana
05 Sie - 14 Sie KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 [27/19]unieważnienie

Lipiec 2019

25 Lip - 05 Sie SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [26/19]
24 Lip - 05 Sie DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE [24/19]zmiana
18 Lip - 30 Lip ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [23/19]zmiana2
05 Lip - 16 Lip USŁUGI WYKONYWANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ [21/19]
05 Lip - 15 Lip SUKCESYWNE DOSTAWY OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [22/19]

Czerwiec 2019

21 Cze - 01 Lip SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [20/19]
07 Cze - 21 Cze IMPLANT CHIRURGICZNY - SUBSTYTUT NASKÓRKA [19/19]
05 Cze - 14 Cze USŁUGA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLENIA dla pracowników Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w SiEmianowicach Śląskich Z ZAKRESU "RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ORAZ BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI I KOMUNIKACJA W PRACY ZESPOŁU" zorganizowanego w ramach projektu „Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). nr umowy: UDA-RPSL.08.03.02-24-0390/18-00

Maj 2019

14 maja - 24 maja SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [17/19]
13 maja - 22 maja TRANSPORT KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW [18/19]
10 maja - 24 maja SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I TESTÓW DO STERYLIZACJI [16/19]zmiana
03 maja - 25 Cze ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO [15/19UE]zmiana3

Kwiecień 2019

19 Kwi - 30 Kwi ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRANIA [14/19]
15 Kwi - 03 Cze SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [13/19UE]zmiana3

Marzec 2019

15 Mar - 09 Kwi Wykonanie w ramach projektu „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych – Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pododdziału leczenia ran przewlekłych” [11/19]zmiana2
14 Mar - 26 Mar SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [12/19]zmiana

Luty 2019

26 Lut - 07 Mar SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ – OSPRZĘTU DO ENDOSKOPÓW [10/19]
06 Lut - 20 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [09/19]zmiana2

Styczeń 2019

25 Sty - 04 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [07/19]
23 Sty - 01 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [06/19]

Grudzień 2018

12 Gru - 28 Gru WYKONANIE W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USZCZELNIENIU FUNDAMENTÓW BUDYNKU CLO SEGMENTÓW B I C OD STRONY PÓŁNOCNEJ W ZAKRESIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH, IZOLACJI POZIOMYCH W TECHNOLOGII INIEKCJI KRYSTALICZNEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ ORAZ PROCESÓW OSUSZANIA ŚCIAN PIWNIC [49/18]
04 Gru - 14 Gru Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [50/18]
04 Gru - 14 Gru Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion katowicki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [51/18]

Listopad 2018

30 Lis - 10 Gru ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH, KTÓRE NIE SĄ ODPADAMI POKONSUMPCYJNYMI [48/18]
23 Lis - 03 Gru ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ [47/18]
15 Lis - 23 Lis ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH [46/18] [unieważnienie]
02 Lis - 19 Lis WYKONANIE W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USZCZELNIENIU FUNDAMENTÓW BUDYNKU CLO SEGMENTÓW B I C OD STRONY PÓŁNOCNEJ W ZAKRESIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH, IZOLACJI POZIOMYCH W TECHNOLOGII INIEKCJI KRYSTALICZNEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ ORAZ PROCESÓW OSUSZANIA ŚCIAN PIWNIC [44/18]

Październik 2018

31 Paź - 13 Lis SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYNÓW I OSPRZĘTU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [42/18]
30 Paź - 09 Lis PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER [45/18]
16 Paź - 26 Lis ZAKUP: Videobronchoskopu, Videoprocesora endoskopowego z monitorem, Szafy suszarki aktywnej z filtrami HEPA do przechowywania endoskopów, Myjni ultradźwiękowej, Sterylizatora plazmowego, Kardiomonitor transportowy, Aparat do terapii światłem, Aparat do elektroterapii, Dermatom siatkujący z wymiennymi wałkami [41/18]UE
12 Paź - 23 Paź SUKCESYWNE DOSTAWY AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH [38/18]
09 Paź - 18 Paź ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO DLA CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚL. [37/18]
08 Paź - 24 Paź WYKONANIE W RAMACH PROJEKTU „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” finansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Remont części 1 piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek w budynku Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2” [40/18]
05 Paź - 15 Paź ZAKUP: Szafek przyłóżkowych, Materacy do intensywnej terapii przeciwodleżynowej, Materacy przeciwodleżynowych pasywnych, Materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych, Parawanu podwieszonego, Stojaków na kroplówki, Drabinka 2-stopniowa [39/18]

Wrzesień 2018

Sierpień 2018

1 2 3 4