Centrum Leczenia Oparzeń

Przetargi

Kwiecień 2020

Marzec 2020

18 Mar - 31 Mar DOSTAWY GAZÓW, GAZÓW MEDYCZNYCH TECHNICZNYCH, SUCHEGO LODU ORAZ DZIERŻAWA ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY, DZIERŻAWA BUTLI [08/20]zmiana2
10 Mar - 20 Mar TRANSPORT SANITARNY MATERIAŁU TKANKOWEGO SAMOCHODAMI SPEŁNIAJĄCYMI WARUNKI DLA WYKONYWANIA TRANSPORTU BIOLOGICZNEGO [06/20]
04 Mar - 13 Mar SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [09/20]
04 Mar - 13 Mar SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [07/20]zmiana

Luty 2020

12 Lut - 24 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [03/20]zmiana
06 Lut - 14 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY OSPRZĘTU DO ENDOSKOPÓW [05/20]
03 Lut - 20 Lut WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMIESZCZEŃ PORADNI, BIUROWYCH I SOCJALNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI OBSŁUGUJĄCYMI PRZEDMIOTOWE POMIESZCZENIA W RAMACH ZADANIA: Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych - "REMONT PORADNI NA 1 PIĘTRZE W BUDYNKU CLO SEGMENT D" [04/20]zmiana

Styczeń 2020

30 Sty - 07 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH [01/20]
16 Sty - 24 Sty SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [02/20]

Grudzień 2019

31 Gru - 13 Sty WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE [52/19]zmiana
31 Gru - 17 Lut WYPOSAŻENIE MEDYCZNE [49/19UE]zmiana
31 Gru - 21 Lut WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. "Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych – Utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracownia izotopowa kl. 2 i Pracownia gamma kamery SPECT/CT” wraz z dostawą WIELOGŁOWICOWEGO URZĄDZENIA TYPU SPECT/CT Z WIELORZĘDOWYM DIAGNOSTYCZNYM TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM TK, STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ DO PODAWANIA KONTRASTU RADIOLOGICZNEGO, ZINTEGROWANEJ Z APARATEM SPECT/CT ORAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI [53/19]zmiana6
30 Gru - 16 Sty DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY [54/19]
24 Gru - 03 Lut ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH [47/19UE]
23 Gru - 08 Sty ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OBIEKTU CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH [51/19]
13 Gru - 23 Gru MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE [50/19]
05 Gru - 10 Sty ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU DLA BANKU TKANEK [43/19UE]
05 Gru - 07 Sty SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [46/19UE]
04 Gru - 18 Gru DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z PODZIAŁEM NA 7 PAKIETÓW [48/19]unieważnienie(4,6,7)

Listopad 2019

28 Lis - 09 Gru USŁUGA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLENIA dla pracowników Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich z zakresu "RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ORAZ BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI I KOMUNIKACJA W PRACY ZESPOŁU" [62/BHP]
22 Lis - 02 Gru WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I MEBLE [45/19]
15 Lis - 26 Lis SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [44/19]unieważnienie_wybór(5)
14 Lis - 22 Lis ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl. [42/19]
14 Lis - 25 Lis MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [41/19]

Październik 2019

31 Paź - 12 Lis ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl. [40/19]unieważnienie
17 Paź - 25 Paź ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich [38/19]
17 Paź - 28 Paź DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE [39/19]

Wrzesień 2019

30 Wrz - 08 Paź ODCZYNNIKI LABORATORYJNE [36/19]zmiana
26 Wrz - 04 Paź SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ [35/19]
19 Wrz - 30 Wrz SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ [33/19]zmiana
16 Wrz - 21 Paź WYKONANIE W RAMACH PROJEKTÓW: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA DZIAŁANIA: 4.3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ DLA PODDZIAŁANIA: 4.3.4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ- KONKURS oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” w przypadku otrzymania dofinansowania będzie współfinansowany przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DLA DZIAŁANIA: 4.4.WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - Etap I i II" [34/19]unieważnienie
02 Wrz - 11 Wrz SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [31/19]

Sierpień 2019

27 Sie - 06 Wrz WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO I SERWISU SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 [30/19]
19 Sie - 28 Sie OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE [29/19]
08 Sie - 20 Sie ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [28/19]zmiana
05 Sie - 14 Sie KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 [27/19]unieważnienie

Lipiec 2019

25 Lip - 05 Sie SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [26/19]
24 Lip - 05 Sie DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE [24/19]zmiana
18 Lip - 30 Lip ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [23/19]zmiana2
05 Lip - 16 Lip USŁUGI WYKONYWANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ [21/19]
05 Lip - 15 Lip SUKCESYWNE DOSTAWY OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [22/19]

Czerwiec 2019

21 Cze - 01 Lip SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [20/19]
07 Cze - 21 Cze IMPLANT CHIRURGICZNY - SUBSTYTUT NASKÓRKA [19/19]
05 Cze - 14 Cze USŁUGA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLENIA dla pracowników Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w SiEmianowicach Śląskich Z ZAKRESU "RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ORAZ BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI I KOMUNIKACJA W PRACY ZESPOŁU" zorganizowanego w ramach projektu „Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). nr umowy: UDA-RPSL.08.03.02-24-0390/18-00

Maj 2019

14 maja - 24 maja SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [17/19]
13 maja - 22 maja TRANSPORT KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW [18/19]
10 maja - 24 maja SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I TESTÓW DO STERYLIZACJI [16/19]zmiana
03 maja - 25 Cze ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO [15/19UE]zmiana3

Kwiecień 2019

19 Kwi - 30 Kwi ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRANIA [14/19]
15 Kwi - 03 Cze SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH [13/19UE]zmiana3

Marzec 2019

15 Mar - 09 Kwi Wykonanie w ramach projektu „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych – Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pododdziału leczenia ran przewlekłych” [11/19]zmiana2
14 Mar - 26 Mar SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH [12/19]zmiana

Luty 2019

26 Lut - 07 Mar SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ – OSPRZĘTU DO ENDOSKOPÓW [10/19]
06 Lut - 20 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [09/19]zmiana2
1 2 3 4