Centrum Leczenia Oparzeń

Przetargi

Grudzień 2018

04 Gru - 14 Gru Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [50/18]
04 Gru - 14 Gru Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion katowicki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [51/18]

Listopad 2018

30 Lis - 10 Gru ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH, KTÓRE NIE SĄ ODPADAMI POKONSUMPCYJNYMI [48/18]
23 Lis - 03 Gru ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ [47/18]
15 Lis - 23 Lis ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH [46/18] [unieważnienie]
02 Lis - 19 Lis WYKONANIE W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USZCZELNIENIU FUNDAMENTÓW BUDYNKU CLO SEGMENTÓW B I C OD STRONY PÓŁNOCNEJ W ZAKRESIE IZOLACJI ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH, IZOLACJI POZIOMYCH W TECHNOLOGII INIEKCJI KRYSTALICZNEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ ORAZ PROCESÓW OSUSZANIA ŚCIAN PIWNIC [44/18]

Październik 2018

31 Paź - 13 Lis SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYNÓW I OSPRZĘTU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [42/18]
30 Paź - 09 Lis PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER [45/18]
16 Paź - 26 Lis ZAKUP: Videobronchoskopu, Videoprocesora endoskopowego z monitorem, Szafy suszarki aktywnej z filtrami HEPA do przechowywania endoskopów, Myjni ultradźwiękowej, Sterylizatora plazmowego, Kardiomonitor transportowy, Aparat do terapii światłem, Aparat do elektroterapii, Dermatom siatkujący z wymiennymi wałkami [41/18]UE
12 Paź - 23 Paź SUKCESYWNE DOSTAWY AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH [38/18]
09 Paź - 18 Paź ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO DLA CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚL. [37/18]
08 Paź - 24 Paź WYKONANIE W RAMACH PROJEKTU „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” finansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Remont części 1 piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek w budynku Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2” [40/18]
05 Paź - 15 Paź ZAKUP: Szafek przyłóżkowych, Materacy do intensywnej terapii przeciwodleżynowej, Materacy przeciwodleżynowych pasywnych, Materacy przeciwodleżynowych pneumatycznych, Parawanu podwieszonego, Stojaków na kroplówki, Drabinka 2-stopniowa [39/18]

Wrzesień 2018

Sierpień 2018

07 Sie - 17 Sie KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ HAUX STARMED 2500/5,5/SC3
06 Sie - 14 Sie ZAKUP: URZĄDZENIA DO KWALIFIKACJI POMIESZCZEŃ CZYSTYCH, ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lipiec 2018

25 Lip - 23 Sie WYKONANIE W RAMACH PROJEKTU „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” finansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1 W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Remont części 1 piętra na potrzeby Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek w budynku Centrum Leczeni Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2” [unieważnienie]
18 Lip - 26 Lip SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
12 Lip - 20 Lip SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ
06 Lip - 16 Lip SUBSTYTUT NASKÓRKA

Czerwiec 2018

29 Cze - 09 Lip DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWAMI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
28 Cze - 06 Lip DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DROBNYCH
26 Cze - 11 Lip ZAKUP: Łóżek szpitalnych, Szafek przyłóżkowych, Materacy przeciwodleżynowych pasywnych, Materacy przeciwodleżynowych, Stołu operacyjnego, Podnośników pacjenta, Parawanu, Stojaków na kroplówki
21 Cze - 29 Cze SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ
15 Cze - 25 Cze SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH

Maj 2018

07 maja - 16 maja SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
02 maja - 11 maja SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH

Kwiecień 2018

13 Kwi - 23 Kwi SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ
10 Kwi - 17 maja SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Marzec 2018

16 Mar - 26 Mar SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
15 Mar - 23 Mar DOSTAWY GAZÓW, GAZÓW MEDYCZNYCH, SUCHEGO LODU ORAZ DZIERŻAWA ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY

Luty 2018

15 Lut - 26 Lut MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DERMATOMU SIATKOWEGO "HUMECA" - NOŚNIKI (PODKŁADKI) KORKOWE
14 Lut - 23 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH
12 Lut - 22 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

Styczeń 2018

29 Sty - 08 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO
25 Sty - 02 Lut SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
11 Sty - 29 Mar DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
10 Sty - 19 Sty ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
04 Sty - 17 Sty SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH
03 Sty - 15 Sty ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE GROMADZENIA, ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Grudzień 2017

29 Gru - 08 Sty ZAKUP: stołu operacyjnego, aparatu Esmarcha, pomp strzykawkowych, urządzenia do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego
14 Gru - 22 Gru ZAKUP URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE
11 Gru - 21 Gru ZAKUP URZĄDZEŃ PODTRZYMUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE [unieważnienie]
08 Gru - 19 Gru ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
05 Gru - 14 Gru USŁUGA WYKONANIA ANALIZ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ
04 Gru - 14 Gru ZAKUP: łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, materacy przeciwodleżynowych pasywnych, materacy przeciwodleżynowych

Listopad 2017

29 Lis - 08 Gru ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OBIEKTU CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
09 Lis - 17 Lis ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ
09 Lis - 17 Lis SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
02 Lis - 10 Lis Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion sosnowiecki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
02 Lis - 10 Lis Usługi cateringowe w ramach szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Projektu „Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą – podregion katowicki” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Październik 2017

31 Paź - 09 Lis DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
24 Paź - 03 Lis WYROBY I PŁYNY DO TERAPII NERKOWEJ
20 Paź - 31 Paź SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH
20 Paź - 30 Paź NARZĘDZIA CHIRURGICZNE DO POBIERANIA TKANEK
1 2 3