Centrum Leczenia Oparzeń

Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran – zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”


Tytuł projektu:
Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran – zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Termin realizacji:
01.04.2018 r. – 15.04.2021 r.

Wartość całkowita:
10 781 001,97 zł

Koszty kwalifikowane:
8 480 427,13 zł

Dofinansowanie:
6 691 756,58 zł

Wnioskodawca:
CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze

Partner:
CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

Opis projektu:
Celem projektu jest stworzenie w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN i Centrum Leczenia Oparzeń kluczowej dla regionu infrastruktury badawczej i przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych. Sprzęt pozwoli na stworzenie nowych materiałów i metod dla medycyny, w szczególności w leczeniu trudno gojących się ran, poprzez zrealizowanie prac badawczorozwojowych nad otrzymaniem i modyfikacją materiałów przeznaczonych do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanych, opatrunków biologicznych, bioresorbowalnych stentów naczyniowych i tchawiczych na bazie materiałów z pamięcią kształtu i inteligentnych skaffoldów do hodowli komórkowych. Utworzona będzie unikalna linia technologiczna do syntezy materiałów polimerowych. Ich wytwarzanie odbywać się będzie w przygotowanej ze środków projektu strefie o podwyższonej klasie czystości. Umocnienie bazy materialnej służyć będzie zwiększeniu urynkowienia działalności badawczej partnerów.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.