Centrum Leczenia Oparzeń

Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych

Kierownik – dr n. med. Justyna Glik
Telefon: 32 73 57 655, 601 171 12

Celem działalności Zakładu Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych jest koordynacja działań związanych z opieką nad chorymi z ranami przewlekłymi, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu tematyki ran przewlekłych w środowiskach medycznych, edukacja chorych i ich rodzin oraz opiekunów.

Do zadań Zakładu Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych należy:

1) Działalność naukowo- dydaktyczna obejmująca:
a) popularyzowanie wiedzy wśród lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków medycznych na temat etiologii powstania różnego rodzaju ran, diagnostyki i metod ich nowoczesnego leczenia,
b) wdrażanie nowoczesnych standardów leczenia ran w praktyce pielęgniarskiej,
c) edukacja pacjentów oraz osób sprawujących opiekę nad chorym z raną przewlekłą,
d) aktywny udział w spotkaniach, konferencjach oraz zjazdach dotyczących tematyki leczenia ran przewlekłych,
e) opracowywanie i wdrażanie nowych programów naukowo-badawczych z zakresu ran przewlekłych,
f) badania procesu gojenia ran przewlekłych o różnej etiologii,

2) Działalność medyczna obejmująca:
a) ocenę i diagnostykę rany (wstępna i okresowa kontrolna w czasie terapii, końcowa po wygojeniu rany lub przed przekazaniem pacjenta do oddziału szpitalnego celem wykonania zabiegu operacyjnego),
b) prowadzenie terapii przyczynowej o charakterze zachowawczym (np. drenaż ułożeniowy, kompresjoterapia, zabiegi fizykalne, udogodnienia itd.),
c) prowadzenie terapii miejscowej ran (oczyszczanie dna rany, kontrola czystości mikrobiologicznej, stosowanie antyseptyków oraz opatrunków specjalistycznych) na zlecenie lekarza nadzorującego,
d) organizacja działań związanych z przyjęciem oraz izolacją chorych z piorunującymi infekcjami skóry i tkanek miękkich,
e) działania na rzecz usprawniania logistyki leczenia chorych z ranami przewlekłymi,
f) przygotowanie pacjentów po zakończonej hospitalizacji do samoopieki lub rodzin do sprawowania nieprofesjonalnej opieki w warunkach domowych,
g) opracowywanie i wdrażanie schematów diagnostyki i leczenia chorych z ranami przewlekłymi.