Centrum Leczenia Oparzeń

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO ZAMÓWIEŃ

01/06/2020 - 05/09/20202020 rok

zakres 1

20.06. – 02.07.
zakres 2

03.07. – 15.07.
zakres 3

16.07. – 28.07.
zakres 4

29.07. – 10.08.
zakres 5

11.08. – 23.08.
zakres 6

24.08. – 03.09.
Termin składania ofert:
do dnia: 05.09.2020 r.
do godziny: