Centrum Leczenia Oparzeń

USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO MATERIAŁU TKANKOWEGO SAMOCHODAMI SPEŁNIAJĄCYMI WARUNKI TRANSPORTU BIOLOGICZNEGO [12/21]zmiana2

23/04/2021 - 10/05/2021

ZP 12/21

Zamieszczono w BZP w dniu 23.04.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO MATERIAŁU TKANKOWEGO
SAMOCHODAMI SPEŁNIAJĄCYMI WARUNKI TRANSPORTU BIOLOGICZNEGO

CPV:
60 10 00 00-9
60 13 00 00-8

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 26.04.2021 r.


U W A G A:

[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia
w zakresie § 4 i § 9 projektu umowy.
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]


[2a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia
w zakresie projektu umowy
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]

[2b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
10.05.2021 r., godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
10.05.2021 r., godzina 10:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: BZP_2021 00043571_01 ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 28.04.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 10.05.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00039684/01.