Centrum Leczenia Oparzeń

URZĄDZENIE DO DEKONTAMINACJI POMIESZCZEŃ [17/21]

09/06/2021 - 17/06/2021

ZP 17/21

Zamieszczono w BZP w dniu 09.06.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:

Zakup w ramach projektu
„Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych
Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego –
zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”
współfinansowanego przez UE ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)
DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1

URZĄDZENIE DO DEKONTAMINACJI POMIESZCZEŃ

CPV:
33 19 10 00-5

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 16.06.2021 r.

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 17.06.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00077117/01.