Centrum Leczenia Oparzeń

UBEZPIECZENIE CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ [14/21]zmiana

20/05/2021 - 02/06/2021

ZP 14/21

Zamieszczono w BZP w dniu 20.05.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
UBEZPIECZENIE
CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

CPV:
66 51 00 00-8
66 51 50 00-3
66 51 51 00-4
66 51 60 00-0

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1a i 1b ]

pdfico
[ Załącznik nr 7 ]
wykaz środków trwałych

U W A G A:
[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
2.06.2021 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
2.06.2021 godzina 10:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00066111/01 ]

 

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 2.06.2021 r.


PYTANIA i ODPOWIEDZI:


[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 27.05.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]
zam.: 2.06.2021 r.


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 02.06.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00060195/01.