Centrum Leczenia Oparzeń

TESTY KASETOWE COVID-19 [03/APT/21]

14/01/2021 - 22/01/2021

03/APT/21INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
TESTY KASETOWE COVID-19

 

CPV:
33 69 40 00-1

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:


[ zestaw 1 (9 części) ]

ost. zam.: 20.01.2021 r.

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 22.01.2021 r.
do godziny: 10:00