Centrum Leczenia Oparzeń

ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA DŹWIGOWEGO [21/DTT]

07/06/2021 - 15/06/2021

21/DTT/21INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH
DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
ORAZ
ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA DŹWIGOWEGO


CPV:

50 75 00 00-7
50 53 14 00-0
50 74 00 00-4

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]


[ oświadczenie – załącznik nr 2 ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 15.06.2021 r.
do godziny: 10:00