Centrum Leczenia Oparzeń

ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO [16/DTT]zmiana,unieważnienie

27/05/2021 - 07/06/2021

16/DTT/21INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH
DŹWIGÓW NALEŻĄCYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO


CPV:

50 75 00 00-7
50 53 14 00-0
50 74 00 00-4

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]


[ oświadczenie – załącznik nr 2 ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]


U W A G A:

[1a]
Zamawiający zmienia treść zapytania i formularza ofertowego.
pdfico
[ obowiązująca treść zapytania ofertowego ]


[ obowiązująca treść formularza ofertowego ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
7.06.2021 r., godzina 10:00

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ unieważnienie ]


Termin składania ofert:
do dnia: 07.06.2021 r.
do godziny: 10:00