Centrum Leczenia Oparzeń

ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ, SERWISU, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ REALIZACJI BIEŻĄCYCH NAPRAW I USUWANIE AWARII KOTŁOWNI GAZOWYCH [11/DTT]

30/03/2021 - 07/04/2021

11/DTT/21INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ŚWIADCZENIE
BIEŻĄCEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ, SERWISU, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH
ORAZ
REALIZACJI BIEŻĄCYCH NAPRAW I USUWANIE AWARII
KOTŁOWNI GAZOWYCH

znajdujących się
1) przy ul. Krasińskiego w Siemianowicach Śląskich
zasilającej Centrum Leczenia Oparzeń,
w skład której wchodzą między innymi
dwa kotły o mocy 2 MW każdy oraz współpracująca infrastruktura techniczna
2) przy ul. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich
zasilająca Pracownię Hiperbarii Tlenowej,
w skład której wchodzą między innymi
dwa kotły o mocy 70 kW każdy oraz współpracująca infrastruktura techniczna


CPV:

50 53 11 00-7
50 72 00 00-8
42 16 40 00-6
44 62 12 00-1
42 51 50 00-9

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]


[ oświadczenie – załącznik nr 3 ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 07.04.2021 r.
do godziny: 10:00