Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH [08/21]zmiana2

10/03/2021 - 29/03/2021

ZP 08/21

Zamieszczono w BZP w dniu 10.03.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY
ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH


CPV:

33 63 16 00-8

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 16.03.2021 r.


U W A G A:

[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
24.03.2021 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
24.03.2021 godzina 10:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00016254/01  ]

 

[2a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[2b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
29.03.2021 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
29.03.2021 godzina 10:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00017340/01 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 4 zestawy ]

ost. zam.: 16.03.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 29.03.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00015533/01.