Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO [02/21]

04/02/2021 - 15/02/2021

ZP 02/21

Zamieszczono w BZP w dniu 04.02.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I POZAJELITOWEGO


CPV:

33 69 22 10-2
33 69 25 10-5

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 15.02.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00005381.