Centrum Leczenia Oparzeń

SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH [15/21UE]zmiana2

18/05/2021 - 18/06/2021

ZP 15/21

Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.05.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

CPV:
33 60 00 00-6

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załącznik nr 2 (JEDZ) ]


[ Załącznik nr 1 ]

 

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 10.06.2021 r.

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający informuje o zaistniałej omyłce pisarskiej:
pdfico
Zamawiający koryguje treść specyfikacji warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]

[2]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia
(w zakresie projektu umowy):
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 8.06.2021 r.


[ załączniki do zestawu 2 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]
dot. Pakietów: 2÷9, 12÷14, 18÷21, 23, 25÷35, 38, 40÷42

pdfico
[ wybór ofert ]
dot. Pakietów: 1, 10÷11, 15÷17, 22, 24, 36÷37, 39, 43


Termin składania ofert:
do dnia: 18.06.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/S 095-248932.