Centrum Leczenia Oparzeń

SPRZEDAŻ I DOSTAWY OBUWIA ROBOCZEGO MEDYCZNEGO [20/DTZ]unieważnienie

18/06/2021 - 30/06/2021

20/DTZ/21INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SPRZEDAŻ I DOSTAWY
OBUWIA ROBOCZEGO MEDYCZNEGO
przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety


CPV:

18 80 00 00-7

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ unieważnienie ]


Termin składania ofert:
do dnia: 30.06.2021 r.
do godziny: 10:00