Centrum Leczenia Oparzeń

SPRZEDAŻ I DOSTAWA PŁYNÓW I WYROBÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ [10/OIT/21]

22/02/2021 - 02/03/2021

10/OIT/21INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SPRZEDAŻ I DOSTAWA PŁYNÓW I WYROBÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

 

CPV:
33 18 15 00-7
33 18 15 10-0

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

U W A G A:
Zamawiający dokonał zmian w formularzu ofertowym.

[ obowiązująca treść formularza ofertowego ]

 

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 25.02.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 02.03.2021 r.
do godziny: 10:00