Centrum Leczenia Oparzeń

SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH [02/DTZ/21]

21/01/2021 - 29/01/2021

02/DTZ/21INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

 

CPV:
30 19 00 00-7

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ unieważnienie ]

pdfico
[ unieważnienie czynności ]

 

pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 29.01.2021 r.
do godziny: 10:00