Centrum Leczenia Oparzeń

SPRZEDAŻ 24 MIESIĘCZNEJ LICENCJI DOSTĘPOWEJ DO SYSTEMU E-USŁUGI, SŁUŻĄCEGO DO KOORDYNACJI PRZEPŁYWU PACJENTA, WRAZ Z PROGRAMEM I JEGO WDROŻENIEM ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO [18/DTI]zmiana2

21/05/2021 - 07/06/2021

18/DTI/21INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
SPRZEDAŻ 24 MIESIĘCZNEJ LICENCJI DOSTĘPOWEJ DO SYSTEMU E-USŁUGI,
SŁUŻĄCEGO DO KOORDYNACJI PRZEPŁYWU PACJENTA,
WRAZ Z PROGRAMEM I JEGO WDROŻENIEM
ORAZ
PRZESZKOLENIEM PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO


CPV:
48 10 00 00-8
 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]


U W A G A:

[1]
Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
2.06.2021 r., godzina 10:00


[ obowiązująca treść zapytania ofertowego ]


[2a]
Zamawiający zmienia treść zapytania i formularza ofertowego.
pdfico
[ obowiązująca treść zapytania ofertowego ]


[ obowiązująca treść formularza ofertowego ]

[2b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
7.06.2021 r., godzina 10:00

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 1.06.2021 r.

 

pdfico
[ umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ]

ost. zam.: 31.05.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 07.06.2021 r.
do godziny: 10:00