Centrum Leczenia Oparzeń

ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [10/21]

19/04/2021 - 30/04/2021

ZP 10/21

Zamieszczono w BZP w dniu 19.04.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE

CPV:
33 69 65 00-0
38 43 70 00-7
33 14 00 00-3

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 29.04.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]
dot. Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


Termin składania ofert:
do dnia: 30.04.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00034992/01.