Centrum Leczenia Oparzeń

MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE [05/21]zmiana2

02/03/2021 - 17/03/2021

ZP 05/21

Zamieszczono w BZP w dniu 02.03.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE


CPV:

33 14 10 00-0

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 16.03.2021 r.

 

U W A G A:
[1a]
pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00012426/01 ]


[2a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]

[2b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
17.03.2021 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
17.03.2021 godzina 10:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00013371/01 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 4.03.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 17.03.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00012219/01.