Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ [20/21]

24/06/2021 - 02/07/2021

ZP 20/21INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs Ofert
na świadczenia zdrowotne w zakresie
chirurgii ogólnej

 

CPV:

85 11 10 00-0
85 12 10 00-3

 


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 02.07.2021 r.
do godziny: 9:00