Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWY ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH [18/21]zmiana

01/07/2021 - 14/07/2021

ZP 18/21

Zamieszczono w BZP w dniu 01.07.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWY
ODZIEŻY MEDYCZNEJ I OBŁOŻEŃ MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH


CPV:

33 19 90 00-1
33 14 00 00-3

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 13.07.2021 r.


U W A G A:

[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
14.07.2021 r., godzina 8:00
nowy termin otwarcia ofert:
14.07.2021 r., godzina 10:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00107233/01 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 7.07.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]

 


Termin składania ofert:
do dnia: 14.07.2021 r.
do godziny: 8:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00101770/01.