Centrum Leczenia Oparzeń

ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [19/21]zmiana2

09/07/2021 - 19/07/2021

ZP 19/21

Zamieszczono w BZP w dniu 09.07.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE

CPV:
33 69 65 00-0
38 43 70 00-7
33 14 00 00-3

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 19.07.2021 r.


U W A G A:

[1]
Zamawiający wprowadza zmiany do treści SWZ
(zmiana dot. projektu umowy w §§ 3 i 4):

pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ] 


[2]
Zamawiający wprowadza zmiany do treści projektu umowy:

pdfico
[ obowiązująca treść projektu umowy ]

 

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 15.07.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 19.07.2021 r.
do godziny: 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00110303/01.