Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH [23/21]zmiana

21/07/2021 - 04/08/2021

ZP 23/21

Zamieszczono w BZP w dniu 21.07.2021 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

CPV:
33 19 00 00-8
33 14 00 00-3
33 70 00 00-7
33 71 17 00-4

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA:

pdfico
[ SWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

pdfico
[ KWOTA na sfinansowanie zamówienia ]
zam.: 3.08.2021 r.


U W A G A:

[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:
(zgodnie z odpowiedziami na pytania dot. pakietów 14 i 17)
pdfico
[ obowiązująca treść SWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
4.08.2021 r., godzina 8:00
nowy termin otwarcia ofert:
4.08.2021 r., godzina 10:00

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00129960/01 ]

 


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 29.07.2021 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 04.08.2021 r.
do godziny: 08:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2021/BZP 00122411/01.