Centrum Leczenia Oparzeń

Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich


Tytuł projektu: Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

Termin realizacji: 2017-03-17 ÷ 2021-12-31

Wartość całkowita: 24 822 524,69 zł

Koszty kwalifikowane: 24 822 524,69 zł

Dofinansowanie: 21 089 145,49 zł

Wnioskodawca: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Opis Projektu: Celem projektu jest utworzenie w województwie śląskim Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych, w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Modernizacja i doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz prace budowlane planowane w posiadanych zasobach placówki (oddziały szpitala, poradnie, pracownia hodowli komórek i tkanek in vitro) oraz utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej (ZMN) pozwolą stworzyć warunki dla świadczenia usług o najwyższej jakości, a kadrze medycznej dadzą unikalne możliwości rozwojowe.

Przedsięwzięcie pozwoli na szeroką współpracę CLO ze szpitalami, AOS, POZ, co w efekcie wpłynie na zwiększenie dostępu do kompleksowej diagnostyki i skutecznych innowacyjnych metod terapii dla pacjentów z raną przewlekłą. Objęcie roli koordynatora przez CLO będzie wyznacznikiem skuteczności prowadzonych działań.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.