Centrum Leczenia Oparzeń

Poprawa dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą

Tytuł projektu:
Poprawa dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą.

Termin realizacji:
01.05.2021 –  30.11.2022 r.

Wartość całkowita:
588 398,75 zł

Koszty kwalifikowane:
588 398,75 zł

Dofinansowanie:
547 210,83 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
500 138,93 zł

Wnioskodawca:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich


Opis Projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie efektywności leczenia tych pacjentów przez wzmocnienie roli POZ w procesie diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Programem objęci zostaną uczestnicy/pacjenci (46 osób) obciążeni trudno gojącą się raną i zagrożeni wykluczeniem społecznym. W ramach projektu uczestnicy uzyskają zwiększony dostęp do diagnostyki i usług zdrowotnych świadczonych w warunkach ambulatoryjnych oraz do usług świadczonych w środowisku pacjenta (opieka pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa). Zostanie zapewnione leczenie w oparciu opatrunki specjalistyczne oraz z wykorzystaniem telemedycyny.

Projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.